พระธรรมเมธาภรณ์ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนามรณภาพแล้ว

วันที่ 18 พ.ค. 2558 เวลา 10:38 น.
พระธรรมเมธาภรณ์ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนามรณภาพแล้ว
พระธรรมเมธาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มรณภาพแล้ว

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่า พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อเวลา 03.20 น. ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ สิริอายุ 81 ปี โดยจะมีการถวายน้ำสรงศพที่ศาลา 150 ปี วัดบวรนิเวศวิหารในเวลา 14.00 น. ของวันนี้

สำหรับประวัติ พระธรรมเมธาภรณ์ มีนามเดิมว่า ระแบบ พรหมพันธุ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ 24 เม.ย.2477 ณ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายชวน-นางกวั้ง พรหมพันธุ์ ได้บรรพชาเป็นสามเณรในปี พ.ศ. 2492 ณ วัดมหิสสราราม โดยมีพระครูบริหารสังฆกิจ (เต้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์ อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นโทแล้วลาสิกขา ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในปี พ.ศ. 2498 ณ วัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูโพธาภิรามุนี วัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า "ฐิตญาโณ"

ต่อมาได้เป็นศิษย์ของพระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยม ๑ จากโรงเรียนปากพนังวิทยา อำเภอปากพนัง จังหวั นครศรีธรรมราช, การศึกษาพระปริยัติสอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักเรียนวัดเกาะจาก, สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค ณ สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร, จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย, จบปริญญาโท จากประเทศอินเดีย