กอ.รมน. แจงการใช้คำเรียกชื่อโรฮีนจา แทนโรฮิงยา

วันที่ 08 พ.ค. 2558 เวลา 10:45 น.
กอ.รมน. แจงการใช้คำเรียกชื่อโรฮีนจา แทนโรฮิงยา
โฆษก กอ.รมน. ชี้แจง เขียน" โรฮีนจา" Rohingya ไม่ใช่ โรฮิงยา ส่วน เมียนม่าร์ ใช้เป็น "เมียนมา"(Myanmar) เผย สมช.ประสานกับ ราชบัณฑิตฯ กำหนดใหม่ ตั้งแต่ สค.56     พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ชี้แจงว่า ปัจจุบันได้ปรากฏภาพ และ ข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการใช้ถ้อยคำภาษาไทยที่ชัดเจนของคำว่า" โรฮีนจา" (Rohingya) และคำว่า เมียนมา (Myanmar) ซึ่ง กอ.รมน. ได้ใช้ถ้อยคำนี้มาตั้งแต่เดือน ส.ค.56      กอ.รมน. จึงขอชี้แจงการใช้ถ้อยคำภาษาไทยของคำว่า โรฮีนจา (Rohingya) และคำว่า เมียนมา (Myanmar) นั้น เป็นไปตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ประสาน กอ.รมน. เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาพม่าของราชบัณฑิตยสถาน สรุปคือ คำว่า Rohingya เมื่อทับศัพท์เป็นภาษาไทยจะได้ว่า “โรฮีนจา” และคำว่า Myanmar เมื่อทับศัพท์เป็นภาษาไทยจะได้ว่า “เมียนมา” ด้วยเหตุผลว่า gy เป็นเสียงที่ไม่มีในภาษาไทย ตัวอักษรไทยที่ใกล้เคียงที่สุดคือ “จ” ประกอบกับหลักเกณฑ์ของพม่ากำหนดให้ in แทนเสียงอีน และ ar แทนเสียงอา ตามลำดับ