ประเด็นร้อน25 มิ.ย.

วันที่ 25 มิ.ย. 2553 เวลา 06:00 น.
น่าจับตาการขยับตัวของแผนปรองดองแห่งชาติ ชุดที่มีนายคณิต ณ นคร ประธาน นั่นคือ คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. ซึ่งออกตัวจากเส้นสตาร์ตไปก่อนชุดอื่น ด้วยลีลาที่แตกต่าง

1.เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. กระบวนการทำงานปรองดองของนายคณิต ณ นคร ประธาน คอป. เดินสายพบปะผู้นำทางสังคมและความคิดทางการเมือง เพื่อนำไปสู่การสร้างความปรองดองอย่างต่อเนื่อง ตอนเช้าจะเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการทำงานกับ นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส และกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง จากนั้นจะนำคณะไปพบนายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.) ที่บ้านท่าพระอาทิตย์

2.นายคารม พลทะกลาง ทนายความกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จะเดินทางไปยื่นคำร้องคัดค้านการฝากขัง พร้อมกับรวบรวมหลักทรัพย์ประกันเพิ่มด้วย เนื่องจากครบกำหนดฝากขังยื่นคำร้องของฝากขัง 11 แกนนำกลุ่ม นปช. ครั้งที่ 2

3.ภารกิจนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตลอดทั้งวันยังคงอยู่ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เป็นหลัก แต่วาระงานสำคัญอยู่ในช่วงเย็นเวลา 18.30 น. เมื่อนายกฯ เดินทางไปปาฐกถาพิเศษในการประชุมใหญ่คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ 5 ภาค ในหัวข้อ “บทบาทของภาคเอกชนกับการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการปรองดองแห่งชาติ” ณ โรงแรมเรดิสัน

4.ยาเสพติดเป็นภัยร้ายที่บ่อนเซาะสังคมทุกระดับและประเทศชาติ หากขาดซึ่งความจริงจังของเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามอย่างเด็ดขาด และยังมีข้าราชการจำนวนหนึ่งเสพสมกับความชั่วร้าย ก็ยากที่จะปราบปรามให้หมดสิ้น เช้าตรู่วันที่ 25 มิ.ย. เวลา 07.00 น. จะมีพิธีกรรมเผาทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่น้ำหนักรวมกว่า 5,691 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 6,000 ล้านบาท ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข งานนี้ว่ากันว่าเป็นการจัดกิจกรรมสงครามจิตวิทยาต่อสู้ภัยร้ายจากยาเสพติด แม่งานสำคัญคือ นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นผู้จุดคบเพลิงเผาทำลาย

อีกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องยาเสพติด นายกฯ ไปเป็นประธานพิธีมอบโล่ “ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553” ตอนสายๆ ที่ทำเนียบรัฐบาล

5.ปิดฉากงานเวทีเสวนาประชาชน เรื่อง “การจัดการที่ดินเพื่อการทำกิน : ปัญหาและทางออก” จุดสนใจอยู่ในช่วงบ่าย จะมีการนำเสนอความเห็นของภาคประชาชน จากที่ได้ระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย เพื่อนำความเห็นและทางออกเสนอต่อรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินทำกินโดยตรง เช่น นายสุวิทย์ คุณกิตติ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย พร้อมกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทุกคน จะมารับข้อเสนอจากภาคประชาชนกับมือ จากนั้นจะสรุปเป็นแผนและกรอบการทำงานเสนอรัฐบาลได้ภายใน 2 สัปดาห์ต่อไป

6.ต้องพยายามลบคำปรามาสว่ารัฐบาลนี้ตีปี๊บโครงการเมกะโปรเจกต์ไว้หลายโครงการ จึงต้องเร่งเครื่องเดินหน้าให้เร็วขึ้น ดังนั้นในเวลา 09.00 น. นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ พีพีพี ที่ทำเนียบรัฐบาล วาระสำคัญ คือ จะหารือความคืบหน้าโครงการแผนการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูง (ไฮสปีดเทรน) ที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ซึ่งแผนดังกล่าวนั้นรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมศึกษารายละเอียดเพื่อเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน และจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนด้วย