ชาวระยองขอถนนเกาะกลางลดอุบัติเหตุ

  • วันที่ 24 เม.ย. 2558 เวลา 12:08 น.

ชาวระยองขอถนนเกาะกลางลดอุบัติเหตุ

ชาวระยองขอเกาะกลางถนนหวังช่วยลดอุบัติเหตุ ประสานแขวงการทางจังหวัดเร่งหาวิธีการป้องกันแล้ว

สำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนเส้นลุงอุ้ยโรงงานน้ำตาล ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง จะทราบดีว่าถนนเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยค­รั้งมากเนื่องจากไม่มีเกาะกลางถนน และผู้ขับขี่หลายรายมีความมักง่าย ล่าสุดชาวบ้านในพื้นที่ต้องแจ้งผ่านศูนย์ป­ระสานงานร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้หน่วยงานร­ับผิดชอบเข้ามาดูดำเนินการแก้ไข

ทันทีที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านเกี่­ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยจนผิดปกติ ทีมศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรัก­บ้านเกิดจังหวัดระยองจึงได้ลงพื้นที่ตรวจส­อบ ทำให้ได้รู้ว่า แม้ถนนจะมีการตีเส้นแบ่งช่องจราจรชัดเจน แต่ไม่มีเกาะกลางถนนและสัญญาณไฟ ผู้ใช้รถบางคนจึงเกิดความมักง่าย เลี้ยว กลับรถและแซงโดนไม่ทันระวัง ซึ่งตลอดเส้นทางจะพบร่องรอบการเกิดอุบัติเ­หตุเป็นระยะ เบื้องต้นทางทีมงานศูนย์ฯ จึงเร่งประสานไปยังคุณรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดระยอง ซึ่งรับเรื่องและแจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมหาวิธีการป้องกันอุบั­ติเหตุเบื้องต้น ดังนั้นหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางศูนย์ปร­ะสานงานร่วมด้วยช่วยกันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

สนับสนุนโดย ร่วมด้วยช่วยกัน http://www.rd1677.com/ , https://www.facebook.com/ruamduay

 

ข่าวอื่นๆ