เจ้าคุณเสนาะลาออกเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

  • วันที่ 10 เม.ย. 2558 เวลา 16:42 น.

เจ้าคุณเสนาะลาออกเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

พระพรหมสุธีแจ้งมส.ลาออกตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศอย่างเป็นทางการแล้ว

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) ได้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการเถรมหาสมาคม ขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารแล้ว กรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบพบว่ามีความไม่โปร่งใส ในการใช้เงินงบประมาณ 67 ล้านบาท ที่รัฐบาลจ่ายมาช่วยงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว) วันที่ 11 มี.ค. 2557 โดยมีพระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ข่าวอื่นๆ