ภาพพิธีพระราชทานเพลิงศพ "เสธ.แดง"

วันที่ 22 มิ.ย. 2553 เวลา 20:55 น.
บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก ที่วัดโสมนัสวรวิหาร