อานันท์แนะอย่ารอพึ่งรัฐทำเพื่อสังคมต้องเริ่มเอง

วันที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา 17:32 น.
อานันท์แนะอย่ารอพึ่งรัฐทำเพื่อสังคมต้องเริ่มเอง
อานันท์ ปันยารชุน เปิดงานธุรกิจโลกใหม่ แนะอย่ารอพึ่งแต่รัฐทำเพื่อสังคมประชาชนต้องทำเอง

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานธุรกิจโลกใหม่ กำไรบนความยั่งยืนร่วมกันคือกำไรสูงสุดว่า เรื่องการดูแลสังคมจะไปหวังพึ่งรัฐบาลทำทุกอย่างเบ็ดเสร็จไม่ได้ เพราะรัฐไม่มีขีดความสามารถ งบประมาณ และบางครั้งไม่ได้ตั้งใจจริงจะทำประโยชน์ต่อสังคม 100% และมองว่าไม่ยุติธรรมหากทุกฝ่ายคิดว่าทุกทุกทุกอย่างต้องให้รัฐบาลทำแต่ประชาชนนิ่งเฉย สิ่งเหล่านี้สอดคล้องหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มองว่าการดูแลสังคมเป็นหน้าที่ของทุกคน การตรวจสอบความสมดุลความยั่งยืนของสังคมต้องมาจากประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งมีบุคลากรสร้างความเคลื่อนไหวทางสังคมได้

ทั้งนี้อยากยกตัวอย่างนายวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ เพราะเป็นนักธุรกิจคนแรกๆที่พูดเรื่องการรับใช้สังคม มีนโยบายชัดเจนว่าผลกำไรสุทธิแต่ละปี ควรแบ่ง 2-3% ไปใช้กิจกรรมเพื่อสังคมโดยตรง ซึ่งปัจจุบันพรีเมียร์แบ่งผลกำไรถึง 5% ใช้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ขณะที่องค์กรต่างๆ เริ่มผลักดันเรื่องการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น

นายวิเชียร พงศธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท พรีเมียร์ เปิดเผยว่า กิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจเพื่อสังคม การลงทุนเพื่อความยั่งยืน มีหลายรูปแบบที่ภาคธุรกิจทำได้เพราะภาคธุรกิจมีทรัพยากร มีศักยภาพหลายด้าน เช่น บริหารการเงิน การลงทุน การตลาด การขาย มีเครือข่ายลูกค้า ห่วงโซ่ต่างๆ มีเทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มาใช้ในกลไกการมีส่วนร่วมทางสังคมได้ทั้งนั้น ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นตัวอย่างการลงทุนที่ยั่งยืน ตั้งกองทุนขึ้นมาก็ได้รับการตอบรับดี

ทั้งนี้เรื่องธุรกิจเพื่อสังคม กำลังจะมีพ.ร.บ.รับรองธุรกิจเพื่อสังคมขึ้น เบื้องต้นกรอบกว้างๆ เป็นธุรกิจที่ต้องทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งมีเกณฑ์หลากหลาย ธุรกิจไม่เบียดเบียนสังคม บริจาคเพื่อสังคม มองว่าภาคธุรกิจที่มีอยู่มีทักษะการบริหารจัดการอยู่แล้วจึงมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเพื่อสังคมเกิดขึ้นได้