ศาลล้มละลายกลางสั่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯฟื้นฟูกิจการ

วันที่ 20 มี.ค. 2558 เวลา 09:48 น.
ศาลล้มละลายกลางสั่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯฟื้นฟูกิจการ
ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นฟื้นฟูกิจการ พร้อมให้คณะกรรมการชุด"เผด็จ มุ่งธัญญา" เป็นผู้บริหารแผน

ในวันที่ 20 มี.ค.นี้ เวลา ประมาณ 09.00 น. ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัดให้ฟื้นฟูกิจการ พร้อมทั้งให้คณะดำเนินการสหกรณ์ชุดปัจจุบันเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูฯ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ มีทุนทรัพย์ ประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท เจ้าหนี้ประมาณ 5.6 หมื่นคน ซึ่งถือว่าเป็นเคสที่มีจำนวนเจ้าหนี้สูงสุด

สำหรับขั้นตอนจากนี้ไปหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน แล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะประกาศคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน ระหว่างนี้เจ้าหนี้ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายใน 1 เดือน โดยหลังจากนี้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ทำแผน สามารถตรวจและโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายอื่นๆ ภายใน 14 วัน

ทั้งนี้แผนฟื้นฟูกิจการ ผู้ทำแผนจะต้องส่งแผนให้สำนักงานฟื้นฟูกิจการ กรมบังคับคดี ภายใน 3 เดือน และสามารถขยายเวลาในการส่งแผนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน จากนั้นจะมีการนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน แล้วจึงรายงานให้ศาลพิจารณา

ทั้งนี้ระยะเวลาเบื้องต้นหากศาลมีคำสั่งแล้ว 5 เดือนก็จะเห็นแผนในการฟื้นฟูกิจการ ทในส่วนของดอกเบี้ยจะมีการคิดถึงวันที่ศาลมีคำสั่งฟื้นฟู หรือจนกว่าจะมีการชำระหนี้แล้วเสร็จ

อย่างไรก็ตามกรมบังคับคดีจะประกาศ วันที่ชัดเจนอีกครั้งให้เจ้าหนี้มายื่นขอชำระหนี้ได้วันไหน  ซึ่งลูกหนี้สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงานบังคับคดีทุกที่ทั่วประเทศ