"มศว องครักษ์" จัดมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 14 มี.ค. 2558 เวลา 12:45 น.
"มศว องครักษ์" จัดมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพฯ
"มศว องครักษ์" จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ

เมื่อวันที่14มี.ค. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิต มศว องรักษ์ และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมี ผศ.อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รักษาราชการรองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์ เป็นประธานจัดการแข่งขัน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกันของผู้เข้าร่วมแข่งขันคือการแปรอักษร มศว รัก พระเทพ ฯ ในการนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง