กฟผ.ไม่ละเลยสิ่งแวดล้อมพร้อมอยู่กับชุมชนแม่เมาะ

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 15:07 น.
กฟผ.ไม่ละเลยสิ่งแวดล้อมพร้อมอยู่กับชุมชนแม่เมาะ
กฟผ.ย้ำไม่ได้ละเลยดูแลสิ่งแวดล้อมพร้อมดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีเหมืองแม่เมาะ

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการกิจการสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ในฐานะโฆษกกฟผ.เปิดเผยภายหลังทราบคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีเหมืองแม่เมาะเมื่อวันที่10ก.พ.2558 ว่า  ศาลมีคำพิพากษาให้กฟผ.ดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนตามแนบท้ายประทานบัตร5ข้อตามที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น กฟผ.น้อมรับคำพิพากษาและจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลซึ่งบางส่วนกฟผ.ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ในขั้นตอนการดำเนินการ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหรือเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นเช่นการนำระบบบำบัดน้ำแบบAnaerobicBacteria (จุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้ออกซิเจน)เพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียมาใช้ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับในWetland

นอกจากนี้การปลูกและบำรุงรักษาแนวต้นไม้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทำม่านน้ำซึ่งศาลได้พิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมเดิมนั้นแม้การดำเนินการดังกล่าวจะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.)แล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.)ถือเป็นการดำเนินที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย เช่นเดียวกับการปลูกป่าทดแทนการปรับปรุงสถานที่ทิ้งดินและการรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณที่ทิ้งดินและการทำเหมืองซึ่งกฟผ.ได้จัดทำแผนการดำเนินงานนำเสนอหน่วยงานกำกับดูแลแล้วเช่นกัน

สำหรับเรื่องการอพยพราษฎรที่อาจได้รับผลกระทบออกนอกรัศมีผลกระทบ5กิโลเมตรศาลพิเคราะห์เห็นว่ากฟผ.ได้ดำเนินการแล้วบางส่วนแต่เนื่องจากยังมีราษฎรบางส่วนที่สมัครใจอยู่ในพื้นที่เดิมศาลจึงพิเคราะห์ให้กฟผ.จัดตั้งคณะทำงานระดับท้องถิ่นและผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาพิจารณาร่วมกันพิจารณาหากยังมีราษฎรในรัศมีผลกระทบ5กิโลเมตรต้องการย้ายออก

นายสหรัฐบุญ กล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมากฟผ.ไม่ได้ละเลยการดูแลสิ่งแวดล้อมอีกทั้งพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นตามข้อมูลข้อเท็จจริงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป กฟผ.ยินดีที่มีข้อยุติในประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมายาวนานซึ่งน่าจะช่วยให้เกิดบรรยากาศของความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนบางส่วนที่ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า