สพฐ.ห้ามนักเรียนมั่วสุมวาเลนไทน์

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 14:58 น.
สพฐ.ห้ามนักเรียนมั่วสุมวาเลนไทน์
สพฐ.จับมือตำรวจเฝ้าระวังนักเรียนมั่วสุมวาเลนไทน์ ห้ามเข้าสถานที่เสี่ยงทีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

นายสมเกียรติ  บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9 และกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี ออกมาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวาเลนไทน์  เนื่องจากในช่วงเทศกาลนี้ทุกปี มักมีข่าวเกี่ยวกับเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กระทำการโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การเข้าไปใช้บริการตามสถานประกอบการที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงขึ้นได้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและลดความเสี่ยงเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้ สพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในช่วงเทศกาลดังกล่าวโดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเพื่อสนธิกำลังกับหน่วยราชการอื่นๆในพื้นที่ จัดแผนเข้าตรวจพื้นที่เสี่ยงในเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงเหตุพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้านเพศและความรุนแรง

ขณะที่ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ทางศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน หรือ ฉก.ชน. สพฐ. ได้หารือร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล จัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นมาตรการดังกล่าว โดยการจัดแสดงนิทรรศการพื้นที่สร้างสรรค์ของโรงเรียนในเขตกทม.และมีพิธีปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและตำรวจร่วมออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงและล่อแหลมต่อความไม่ปลอดภัยของเด็กนักเรียน เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ ใต้สะพาน สนามหลวง และแหล่งบันเทิงต่างๆ