อายัดเพิ่ม1,200ล้านคดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น

วันที่ 12 ก.พ. 2558 เวลา 14:15 น.
อายัดเพิ่ม1,200ล้านคดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น
ปปง.อายัดเพิ่ม1,200ล้าน คดีสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจั่น พร้อมยึดเรือขนน้ำมันเถื่อนเสี่ยโจ้19ลำ

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) แถลงยึดทรัพย์เพิ่มเติม นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กับพวกคดียักยอกทรัพย์ หลังจากก่อนหน้านี้ปปง.ได้ยึดอายัดไปแล้วเกือบ 4 พันล้านบาททและล่าสุดคณะธุรกรรมการเงินมีมติให้ยึดเพิ่มอีกจำนวน 1,221 ล้านบาท จากการที่นายศุภชัยถือกรรมสิทธิ์หุ้นในบริษัทต่างๆดังนี้บริษัท เอส.ดับบลิว.โฮลดิ้งกรุ๊ป (ประเทศไทยจำกัด) จำนวน 11ล้านหุ้น เลขหมายของหุ้น ราคามูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 1,110ล้านบาท บาท ต่อมาได้โอนหุ้นให้นายสถาพร วัฒนาศิรินุกุล ปัจจุบัน นายสถาพรฯ ยังคงถือหุ้นดังกล่าวคงถือหุ้นจำนวน 39 ล้านบาท

นอกจากนี้นายศุภชัย ยังถือหุ้น บริษัท ยู แชนแนล 555จำกัด มูลค่า 4.1 ล้านบาท ต่อมาบริษัทดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยยูทีวี จำกัด โดยนายศุภชัยฯ ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าว และต่อมาได้โอนหุ้นจำนวนทั้งหมดให้นางชญาดา วรวิริยะฉัตร  รวมทั้งหุ้นในบริษัท ยูบาย จำกัด จำนวน 105 ล้านบาทของหุ้น และมีการโอนให้นางชญาดา ต่อมานางชญาดาโอนใให้นางพิมพ์นภัส ปัทมะสังข์

นายศุภชัย ยังถือหุ้นในบริษัท บลูสกาย (2013) จำกัด มูลค่า 2.5 ล้านบาทืจึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายศุภชัยฯ กับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ ดังนั้นคณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้อายัดทรัพย์สิน จำนวน 5 รายการดังกล่าวข้างต้น รวมมูลค่าทั้งหมด 1,221ล้านบาท

เลขาธิการปปง. กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการรายงานธุรกรรมทางการเงิน ปรากฏว่านายศุภชัยได้ลงลายมือชื่อในเอกสารหลักฐานใบสำคัญจ่ายเงินแล้วนำเช็คของสหกรณ์ไปเบิกเงิน จำนวน 878 ฉบับ รวมเป็นเงินกว่า 11,000 ล้านบาท โดยเช็คดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเช็คเงินสดมีการถอนเป็นเงินสด แต่บางฉบับนำฝากเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของนายศุภชัย และนายวัฒน์ชานนท์ นวอิสรารักษ์ นายจิรเดช วรเพียรกุล รวมป็นเงินกว่า 2,566 ล้านบาท

"ก่อนหน้านี้นายศุภชัยอ้างว่ามีรายได้จากการประกอบอาชีพชิปปิ้งและอาชีพเป็นตัวแทนนายหน้าบริการด้านตราสารระหว่างประเทศ แต่ไม่ได้นำเอกสารหลักฐานแสดงถึงการมีรายได้จำนวนมากจากอาชีพดังกล่าวมายืนยัน  มีเหตุอันควรเชื่อว่า นายศุภชัยนำเงินที่ได้มาจากยักยอกทรัพย์สหกรณ์ไปซื้อหุ้นดังกล่าว  ส่วนนายสถาพร นางชญาดา และนางพิมพ์นภัสที่รับโอนหุ้นจำนวนมากจากนายศุภชัยหลังเดือนเม.ย. 56 ซึ่งมีการกล่าวหานายศุภชัยกับพวกกระทำผิดฐานยักยอกทรัพย์สหกรณ์  ทำให้เชื่อได้ว่าบุคคลทั้ง 3 มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนายศุภชัยอย่างแน่นแฟ้น จึงได้รับโอนหุ้นไปถือกรรมสิทธิ์แทน คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้อายัดหุ้นใน 4 บริษัทดังกล่าว รวมราคาประเมิน 1,221 ล้านบาท พร้อมดอกผล"พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

สำหรับเงินบริจาคที่นายศุภชัยสั่งจ่ายเช็ค 15 ฉบับ ให้กับวัดธรรมกาย 714 ล้านบาท ปปง.ไม่สามารถอายัดได้เพราะตามกฎหมายธรณีสงฆ์และศาสนสมบัติถือเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน แต่ประเด็นนี้ทราบมาว่าทางวัดจะคืนเงินให้กับสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เสียหาย เพราะหากไม่คืนสหกรณ์ก็มีสิทธิ์ยื่นฟ้องขอให้ศาลสั่งให้คืนเงินที่ได้ไปจากการยักยอก