ตั้ง "พระพรหมสิทธิ" เป็นกรรมการมหาเถรฯ

  • วันที่ 10 ก.พ. 2558 เวลา 19:22 น.

ตั้ง "พระพรหมสิทธิ" เป็นกรรมการมหาเถรฯ

ตั้ง พระพรหมสิทธิ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯเป็น กรรมการมส. หลังพระพรมสุธีถูกปลด

ในวันที่ 11 ก.พ. ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อ.พุทธมณฑลจ.นครปฐม จะมีการเสนอวาระแต่งตั้งกรรมการ มส. รูปใหม่ แทน พระพรหมสุธี (เสนาะปญฺญาวชิโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ซึ่ง สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ)เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาปลดออกจากกรรมการ มส.

ทั้งนี้คาดว่าผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มส. คือ พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ)รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะภาค 10 โดยจะมีพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งในเวลา 14.00 น.

ข่าวอื่นๆ