ร้องธนาคารช่วยคนตาบอด

วันที่ 07 ก.พ. 2558 เวลา 09:29 น.
ร้องธนาคารช่วยคนตาบอด
ปัจจุบันการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันทางการเงินต่างๆ ได้เกิดช่องว่างและการเลือกปฏิบัติต่อคนตาบอด โดยการทำธุรกรรมต่างๆ กับสถาบันการเงินนั้น ต้องอาศัยการเซ็นชื่อ และการเขียนชื่อตัวบรรจง

ที่ผ่านมาคนตาบอดต้องประสบกับปัญหาการเลือกปฏิบัติ โดยสถาบันการเงินอ้างเหตุผลต่างๆ เพื่อที่จะกีดกันคนตาบอดจากการขอรับบริการ เช่น อ่านระเบียบไม่ได้ ไม่สามารถสมัครได้ มองไม่เห็นจะกดเงินได้อย่างไร ปั๊มลายนิ้วมือเปิดเอทีเอ็มไม่ได้ หรือหากจะอนุญาตให้ก็ต้องให้ใครต่อใครมาเซ็นรับรองยุ่งไปหมดจึงจะได้เปิดบัญชีสักเล่มหนึ่ง

ดังนั้น ขอเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดการให้บริการของสถาบันการเงินต่างๆ ในประเทศไทยให้อำนวยความสะดวกหรือมีวิธีการมารองรับเพื่อให้บริการคนตาบอดหรือคนพิการประเภทอื่นๆ แทนที่จะปฏิเสธไม่ยอมให้บริการทั้งๆ ที่คุณสมบัติเอกสารต่างๆ ก็เข้าเงื่อนไข แต่ติดที่เซ็นชื่อไม่ได้ เขียนชื่อไม่ได้ อ่านสัญญา อ่านระเบียบไม่ได้ ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อพวกเราเลย เงื่อนไขเหล่านี้ทำให้พวกเรามีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก เพราะไม่สามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้

ที่มา : Change.org