12 ปีและต่อนี้ไป

วันที่ 06 ก.พ. 2558 เวลา 10:07 น.
12 ปีและต่อนี้ไป
โดย...กองบรรณาธิการโพสต์ทูเดย์

การทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา ภายใต้ปณิธานที่แน่วแน่ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและเป็นกลาง คือจุดยืนที่กองบรรณาธิการยึดมั่นมาโดยตลอด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงของสังคมในทุกแง่มุม เป็นช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งด้านการดำเนินชีวิต การวางแผนธุรกิจ และการมองเห็นโอกาสในด้านต่างๆ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนของโลกที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี วันที่ 7 ก.พ. 2558 หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้ปรับปรุงทั้งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอใหม่ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหนังสือพิมพ์ฉบับวันจันทร์-ศุกร์ ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเติบโตของธุรกิจเอสเอ็มอีให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอข่าวสารที่ทันสมัยและเจาะลึกลงไปในข้อเท็จจริงทุกด้าน เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญประกอบการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าข่าว หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ได้ปรับปรุงเนื้อหาฉบับวันเสาร์ใหม่ทั้งหมด ภายใต้แนวคิดเจาะลึกรอบด้าน โดยจะนำเสนอเบื้องหน้าเบื้องหลังข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ทุกแง่ทุกมุม เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เข้าถึงความจริงและรู้เท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด ขณะที่ฉบับวันอาทิตย์ได้มีการปรับเนื้อหาใหม่ อัดแน่นด้วยสาระความรู้ที่หลากหลายและแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้อ่าน รวมทั้งความบันเทิงที่อ่านได้ทั้งครอบครัว

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นไปตามสภาวการณ์ของโลกและสังคมที่มีความต้องการข้อมูลที่มากกว่าการมองเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ต้องมีความเข้าใจและรู้จริงถึงที่มาที่ไปของข่าวนั้นๆ อย่างถ่องแท้ เพราะท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของข้อมูลข่าวสารที่พรั่งพรูออกมาอย่างไร้ทิศทาง โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ ซึ่งมีทั้งข่าวจริงและข่าวลวง หลายครั้งก็ยากที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นข่าวจริง อันไหนเป็นข่าวเท็จ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ขออาสาทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องราวเหล่านั้นให้กระจ่างเพื่อยุติความสับสนในสังคม

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการสรรค์สร้างสิ่งใหม่ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่ามากที่สุด แต่กองบรรณาธิการก็ไม่เคยละเลยในการทำหน้าที่ตรวจสอบตามหน้าที่ของสื่อมวลชน ตลอด 12 ปีที่ผ่านมา กองบรรณาธิการได้เผชิญกับวิกฤตในรูปแบบต่างๆ ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและวิกฤตการเมือง หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ก็ยืนหยัดทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง นำเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นปณิธานที่แน่วแน่ของกองบรรณาธิการมาตั้งแต่ต้น และขอยืนยันว่าหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์จะยึดมั่นแนวทางนี้ตลอดไป โดยไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันใดๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยทุกคน