ขบวนปั่นเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 01 ก.พ. 2558 เวลา 22:10 น.