logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เด้ง!ผบก.อุดรฯเข้ากรุเซ่นสาวลาวค้ากาม

31 มกราคม 2558

ผบช.ภ.4สั่งย้ายผบก.อุดรธานีไปช่วยราชการศปก.ภาค4 หลังเกิดเหตุจับสาวลาวค้ากามในท้องที่

ผบช.ภ.4สั่งย้ายผบก.อุดรธานีไปช่วยราชการศปก.ภาค4 หลังเกิดเหตุจับสาวลาวค้ากามในท้องที่

พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้ลงนามในคำสั่งตำรวจภูธรภาค 4 ที่ 289/2558 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ โดยให้เหตุผลว่า ด้วยมีเหตุผลจำเป็นของทางราชการ อาศัยอำนาจตามความมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และข้อ 6(1),(9)2 และข้อ 10 แห่งระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วย การสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ประกอบกับระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 จึงให้ พลตำรวจตรี ชัยญัติ สายถิ่น ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ ตำรวจภูธรภาค 4 โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งปกติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 มอบหมาย โดยให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างสำนักเบิกเงินเดือน
         
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 ลงนามโดย พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
         
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 30 ม.ค.58 ได้มีการสั่งย้าย 3 เสือ สภ.เมืองอุดรธานีแล้ว โดยเป็นคำสั่งของ พล.ต.ต.ชัญญัติ สายถิ่น ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา สั่งให้ พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี พ.ต.ท.สุมิตร นันสถิตย์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ขจรฤทธิ วงษ์ราช รอง ผกก.สส.ไปไปปฏิบัติราชการ ณ ศปก.ภ.จว.อุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่งวันที่ 29 ม.ค.58 สำหรับ พ.ต.อ.ภูมิวิทย์ เวชกามา ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี ถือว่าเป็นนายตำรวจ 4 นายที่ถูกย้ายหลังจากกรมการปกครองบุกปฏิบัติดอกบัวแดงบุกจับสาวลาวค้ากามในซอยเสาไฟแดงใจกลางเมืองอุดรธานีเมื่อคืนวันที่ 27 ม.ค.ทีผ่านมา