สมาคมสัตวบาลแจงขั้นตอนทำลายลูกไก่ตามมาตรฐาน

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 22:10 น.
สมาคมสัตวบาลแจงขั้นตอนทำลายลูกไก่ตามมาตรฐาน
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย แจงขั้นตอนการทำลายลูกไก่พิการตามมาตรฐานไม่มีการทารุณกรรม

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. นายสุเทพ วงศ์รื่น นายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการทำลายลูกไก่ที่ไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีความพิการ อาทิ ปากเบี้ยว แคระแกรน เดินสามขา และร่างกายไม่แข็งแรง ที่แม้มีชีวิตอยู่ก็ไม่สามารถเติบโตและใช้ชีวิตตามปกติได้ อาจทุกข์ทรมาน หรือโดนไก่ในฝูงทำร้ายหรือรังแก และอาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้ โรงฟักไข่จึงต้องมีการทำลายลูกไก่ดังกล่าว

ทั้งนี้ขั้นตอนในการทำลายเป็นไปตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ กล่าวคือ ต้องทำให้ลูกไก่สลบด้วยการรมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วจึงนำไปฝังกลบหรือเผาทำลายตามมาตรฐานต่อไป ทั้งนี้ ในขั้นตอนดังกล่าวจะมีผู้ชำนาญการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีกดูแลอย่างใกล้ชิด

"ขอยืนยันว่าฟาร์มเลี้ยงไก่ที่มีสมาชิกของสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ดูแลทั้งหมด มีกระบวนการทำลายลูกไก่ตามมาตรฐาน ไม่ได้มีการทำทารุณกรรมสัตว์เหมือนดังคลิปวิดีโอที่มีการส่งต่อกันในขณะนี้"นายสุเทพ กล่าว

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า สำหรับลูกไก่ที่ไม่แข็งแรงหรือมีความพิการซึ่งปกติจะมีอยู่ประมาณ 1-2% ต่อการฟักไข่แต่ละครั้งนั้น ไม่สามารถส่งต่อไปให้เกษตรกรเลี้ยงได้ จึงจำเป็นต้องทำลายเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งก่อโรค เช่นเดียวกับ ไข่ฟักที่เสียหาย ซากสัตว์ปีก และของเสียต่างๆ ที่ต้องเก็บใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิด สามารถป้องกันสัตว์พาหะและการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้และนำไปทำลาย ด้วยวิธีการที่เหมาะสมทุกวัน