สตง.แบ่ง3ปมตรวจงบ67ล้านบาทวัดสระเกศ

  • วันที่ 17 ม.ค. 2558 เวลา 15:38 น.

สตง.แบ่ง3ปมตรวจงบ67ล้านบาทวัดสระเกศ

ผู้ว่าสตง.เตรียมเข้าพบรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศสัปดาห์หน้าขออำนวยความสะดวกตรวจสอบงบ67ล้านบาท

เมื่อวันที่17ม.ค.นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า  ในสัปดาห์หน้า สตง.ได้เตรียมเข้าไปกราบมนัสการพระพรหมสิทธิ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศวรมหาวิหาร เพื่อขออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ การใช้เงินงบประมาณงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จำนวน 67 ล้านบาทของพระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) หรือเจ้าคุณเสนาะ อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เบื้องต้นพบว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้โอนงบประมาณแล้วจึงต้องแบ่งการตรวจออกเป็น 3 ส่วนคือ 1. เงินใช้จัดงานพระศพวงเงินขอเบิกจำนวน 41 ล้านบาท เช่น การจัดซื้อย่ามพระราคา 400 -500 บาท ตาลปัตร ราคา 1,500 บาท และของเบ็ดเตล็ดจำนวนมากเมื่อสั่งซื้อแล้วทำไมไม่ได้รับส่วนลด และค่าออร์กาไนซ์จัดงาน และค่าต่างๆ เนื่องจากพบว่ามีความผิดปกติในการเบิกจ่ายจำนวนมาก 2. เงินสำหรับจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เพื่อมอบให้กับวัดต่างทั่วประเทศ เมื่อทำการตรวจสอบแล้ว มีวัดหลายแห่งได้รับโต๊ะหมู่บูชาแต่ได้ติดชื่อผู้บริจาคเป็นเจ้าภาพทั้งประชาชน มูลนิธิของเอกชน ดังนั้นจึงต้องขอคืนเงินส่วนใหญ่ที่มีคนบริจาคเป็นเจ้าภาพจ่ายเงินแทนแล้วจากยอดขอเบิกทั้งหมด 11 ล้านบาทและ3.เงินกองทุนพระไตรปิฎก วงเงิน 15 ล้านบาท เป็นเงินเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ทางศาสนาของสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ จึงต้องพิจารณาดูว่ามีความสอดคล้องในการนำเงินดังกล่าวมาใช้จัดงานอย่างไรบ้าง อีกทั้งเงินบริจาคของวัดในปัจจุบัน มียอดบริจาคมากกว่า 100 ล้านบาท อาจนำเงินบางส่วนมาใช้ในการจัดงานได้

"ดังนั้นเมื่อได้เข้าไปกราบมนัสการกับรักษาการเจ้าอาวาสแล้ว จะเดินหน้าตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อรายงานผลสรุปต่อกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ให้พิจารณาดำเนินว่าเงินตั้งขอเบิกในการจัดงานจะต้องขอคืนในแต่ละส่วนเป็นจำนวนเท่าใด" นายพิศิษฐ์ กล่าว

บรรยายใต้ภาพ : นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส

ข่าวอื่นๆ