กลุ่มเซ็นทรัลผนึกกำลังสร้างพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 ม.ค. 2558 เวลา 20:45 น.
กลุ่มเซ็นทรัลผนึกกำลังสร้างพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม
กลุ่มเซ็นทรัลเปิดโครงการพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม หนุนหน่วยงาน-สถาบันการศึกษาคิดค้นนวัตกรรมประหยัดพลังงาน-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 58 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.กระทรวงพลังงาน และ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเป็นประธานเปิดพิธีในโครงการ “กลุ่มเซ็นทรัลพิทักษ์รักษ์สิ่งแวดล้อม” (Central Group Loves the Earth) เพื่อแสดงความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนในการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า ทางกระทรวงได้ยึดหลักจากวิสัยทัศน์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการพัฒนาประเทศที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หรือแบ่งได้เป็น Security Economy Ecology มาใช้ในการดำเนินงานด้านพลังงาน โดยในภาคเอกชนนั้นทุกวันนี้ศูนย์การค้าถือเป็นกลไกในการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในสังคมเมือง จึงเป็นแนวทางที่ดีที่กลุ่มเซ็นทรัลได้ดำเนินนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ประเทศไทยยังไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร ซึ่งจากรายงานพบว่าไทยเป็น 1 ใน 2 ของประเทศอาเซียนที่เกิดไฟป่ามากที่สุด โดยส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์ รวมไปถึงเหตุการณ์ที่พบว่าเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานั้นมีขยะตกค้างตามอุทยานแห่งชาติหลายร้อยตัน แม้จะมีการรณรงค์แล้วก็ตาม จึงนับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ประเทศจะต้องมีการพัฒนา

นางสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์การเปิดโครงการในครั้งนี้นอกจากจะให้สาธารณชนได้รับทราบถึงนโยบายด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มเซ็นทรัลที่ดำเนินมาอย่างยาวนาน โดยได้ยึดถือปฏิบัติเป็นรูปธรรมทั้งด้านเทคนิค ด้านโครงสร้างองค์กร และด้านพฤติกรรมแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่จะประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้สาธารณชนได้ศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต