โพลเผยเด็กฝันอยากเป็นทหาร

วันที่ 10 ม.ค. 2558 เวลา 18:10 น.
โพลเผยเด็กฝันอยากเป็นทหาร
กรุงเทพโพล  เผย อาชีพที่เด็กๆใฝ่ฝัน อยากเป็นทหาร ขณะสิ่งที่อยากให้ผู้ใหญ่แก้ไขมากที่สุด เรื่องการดื่มเหล้า สูบบุหรี่เล่นการพนัน และสามัคคี ปรองดอง

กรุงเทพโพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของเด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 เรื่อง “เรื่องที่เด็ก ๆ อยากบอกในวันเด็กแห่งชาติ” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,210 คน พบว่า วันเด็กปีนี้  เด็กๆ ร้อยละ 34.0  อยากให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวสวนสนุกมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 13.7 อยากให้พาไปท้องฟ้าจำลอง/พิพิธภัณฑ์ และร้อยละ 12.3 อยากให้พาไปเที่ยวสวนสัตว์

ทั้งนี้เมื่อโตขึ้นเด็กๆ ร้อยละ 14.0 ใฝ่ฝันอยากเป็นทหาร รองลงมาร้อยละ 12.1 ใฝ่ฝันอยากเป็น ครู/อาจารย์ และร้อยละ 9.9 ใฝ่ฝันอยากเป็น แพทย์/เภสัชกร

ส่วนของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากพ่อแม่ ผู้ปกครองมากที่สุด  คือ ไอแพด/สมาร์ตโฟน (ร้อยละ 29.2) รองลงมาอยากได้ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก (ร้อยละ 22.2) และอุปกรณ์กีฬา/ชุดกีฬา (ร้อยละ 9.3)

สำหรับตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบมากที่สุด คือ โดราเอม่อน (ร้อยละ 37.8) รองลงมา คือ เบ็นเท็น (ร้อยละ 9.6) และ บาร์บี้ (ร้อยละ 6.9) เมื่อถามถึงเรื่องที่เด็กๆ อยากให้ผู้ใหญ่ใกล้ตัวแก้ไขมากที่สุดเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ คือ เรื่องการดื่มเหล้า/ สูบบุหรี่/ เล่นการพนัน (ร้อยละ 51.5)  และเรื่องความไม่สามัคคีปรองดอง / ทะเลาะกัน (ร้อยละ 48.8) สุดท้ายเมื่อถามว่าเคยได้ยิน/รับทราบเรื่อง ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการหรือไม่ เด็กๆ ร้อยละ 88.9 ระบุว่าได้ยิน/รับทราบ ในจำนวนนี้ร้อยละ 33.5 ทราบจากคุณครูให้ท่องในโรงเรียน รองลงมาร้อยละ 18.0 ทราบจากรายการทีวี/วิทยุ และร้อยละ 16.2 ทราบจากการติดบอร์ดในโรงเรียน ขณะที่มีเพียงร้อยละ 11.1 เท่านั้นที่ระบุว่าไม่เคยได้ยิน/ไม่ทราบ   

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต