เจ็บ-ตายช่วงปีใหม่แจ้งสิทธิด่วนที่ประกันสังคม

วันที่ 09 ม.ค. 2558 เวลา 12:08 น.
เจ็บ-ตายช่วงปีใหม่แจ้งสิทธิด่วนที่ประกันสังคม
ประกันสังคมแจ้งให้ผู้ประกันตน และทายาทยื่นเรื่องรับประโยชน์ทดแทนใน1ปีกรณีประสบอุบัติเหตุเจ็บ-ตายช่วงปีใหม่

นางปราณิน มุตตาหารัช เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้รับรายงานจำนวนผู้ประกันตนที่บาดเจ็บและตายจากอุบัติเหตุจราจรจากสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ สรุปผลพบมีผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร จำนวน 2,402 ราย และยอดผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร จำนวน 30 ราย จากการประมาณการพบว่า ถ้าผู้ประกันตนมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนทั้งหมดแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะต้องจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 340,109 บาท ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ประกันตนมายื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุเพียง 17 ราย และกรณีเสียชีวิต 6 ราย รวมแล้วขณะนี้มีผู้มารับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมเพียง 23 ราย

อย่างไรก็ตามขอแจ้งผู้ประกันตน และทายาทผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนให้มายื่นขอรับสิทธิกรณีประสบอันตรายภายใน 1 ปี นับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ผู้ประกันตนท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th