ยกเครื่องประกันสังคมตั้งปชช.คุมการทำงาน

  • วันที่ 30 ธ.ค. 2557 เวลา 06:34 น.

ยกเครื่องประกันสังคมตั้งปชช.คุมการทำงาน

สปส.ปฏิรูปใหญ่ แก้กฎหมายเปิดช่องลูกจ้าง-นายจ้าง มีส่วนร่วมหลายกระบวนการ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เสนอพิมพ์เขียวปฏิรูป เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทำงาน สปส. แก้กฎหมายเปิดช่องให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเข้าเป็นคณะกรรมการการแพทย์ และเปิดเสรีเลือกตั้งบอร์ด สปส.ฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง

นายโกวิท สัจจวิเศษ ผู้ตรวจราชการ สปส. เปิดเผยว่า เตรียมขอความเห็นชอบจาก รมว. แรงงาน เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบการทำงานของ สปส. โดยมีตัวแทนทั้งจากฝ่ายลูกจ้างและนายจ้าง อย่างไรก็ตามต้องแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม ก่อนจึงจะดำเนินการได้

นายโกวิท กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างเข้ามาอยู่ในคณะกรรมการการแพทย์ ซึ่งจะทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา สปส.ยังไม่ทั่วถึงเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งในปี 2558 จะพยายามให้ครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะมติการประชุมบอร์ด สปส. การจัดซื้อจัดจ้าง สถานะกองทุน รวมถึงประกาศคณะกรรมการการแพทย์

นายโกวิท กล่าวอีกว่า ในอนาคตจะจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเอง เพื่อให้โปร่งใสและครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยจะไม่เจาะจงเฉพาะสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเท่านั้น

ทั้งนี้ จะออกเป็นระเบียบและกำหนดคำนิยามใหม่ให้สามารถเลือกตั้งได้ทุกกลุ่มอาชีพ โดยผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการต้องไม่มีส่วน ได้เสียกับ สปส. และต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินด้วย

ข่าวอื่นๆ