กอ.รมน.ฟัน392เว็บไซต์หมิ่นสถาบัน

  • วันที่ 25 ธ.ค. 2557 เวลา 18:34 น.

กอ.รมน.ฟัน392เว็บไซต์หมิ่นสถาบัน

กอ.รมน.เผยตรวจพบเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน907เว็บไซต์ประสานไอซีทีสั่งปิดแล้ว392 เว็บไซต์

พ.อ.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ในปีงบประมาณ 2557 ตรวจพบเว็บไซต์หมิ่นสถาบัน จำนวน 907 เว็บไซต์ ประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดำเนินการปิดไปแล้ว 392 เว็บไซต์ ที่เหลือกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการเพื่อปิดต่อไป ผู้ใดตรวจพบเห็นกรณีที่เข้าข่ายดังกล่าว สามารถแจ้งสายด่วน 1212 หรือ 1111

ข่าวอื่นๆ