จับสึกพระ เณรเล่นพนันบอล

วันที่ 10 มิ.ย. 2553 เวลา 16:52 น.
พศ.แจ้งมติมหาเถระสมาคมไปยังวัดทั่วประเทศห้ามพระ-เณร เล่นพนันฟุตบอล หากพบให้เจ้าคณะบังคับสึกทันที

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.)ว่า ที่ประชุมมีมติให้พศ.หาแนวทางรณรงค์ไม่ให้ พระ เณร รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ลด ละ เลิก เล่นการพนันบอล โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ที่จะมีขึ้นวันที่ 11 มิ.ย. นี้ เบื้องต้นทางพศ. จะมีหนังสือแจ้งไปยังทุกวัดทั่วประเทศ แจ้งถึงมติมหาเถรสมาคม เรื่อง ห้ามพระ เณร เล่นการพนันหากมีต้องให้เจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาก่อนว่าจะดำเนินการอย่างไร
         
พระรัตนเมธี หัวหน้าพระวินยาธิการในเขตกทม. กล่าวว่า การที่พระเล่นการพนันบอล ตามหลักพระธรรมวินัยระบุโทษแค่ว่ากล่าวตักเตือน แต่ยังมีประกาศที่เรียกว่า พระมหาสมณวินิจฉัย ซึ่งระบุว่า การที่พระเล่นการพนันเป็นการประพฤติที่เลวทรามต้องบังคับให้สึก ดังนั้น เมื่อเจ้าคณะผู้ปกครองทราบว่ามีพระรูปใดก็ตามเล่นการพนัน ก็จะต้องบังคับให้สึก แม้ว่าโทษที่ระบุในพระวินัยจะเบาก็ตาม.