โพลจี้ปฏิรูปตำรวจ

วันที่ 29 พ.ย. 2557 เวลา 15:13 น.
โพลจี้ปฏิรูปตำรวจ
สวนดุสิตโพล เผย ประชาชน จี้ลงโทษ "พงศ์พัฒน์" ตามกม. จี้กวาดล้างคนที่มีส่วนรเกี่ยวข้อง  หนุนปฏิรูปตำรวจ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,229 คน ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557 ต่อกรณีข้าราชการระดับชั้นผู้ใหญ่และพวกในวงการตำรวจ ต้องคดีส่วยพันล้าน โดยยึดของกลางได้ทั้งเงินสดและวัตถุล้ำค่าจำนวนมหาศาล สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไร? กรณี การจับกุม พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์และพวก อันดับ 1 หากกระทำผิดจริงก็ควรดำเนินคดีตามกฎหมาย ไม่มีการละเว้น ลงโทษเพื่อให้เป็นแบบอย่าง 81.30% อันดับ 2 ยังสับสนกับข่าวอยู่บ้าง ข้อมูลไม่ชัดเจน มีหลายจุดที่ยังสงสัย คลุมเครือ 80.08% อันดับ 3 เป็นข่าวใหญ่ที่ประชาชนให้ความสนใจ มีตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง 59.76% อันดับ 4 ทรัพย์สินต่างๆที่ยึดได้ โดยเฉพาะวัตถุโบราณล้ำค่าจะได้กลับคืนมาเป็นสมบัติของประเทศ 50.41%

เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลดำเนินการต่อคดีดังกล่าวที่เกิดขึ้น คือ อันดับ 1 เร่งดำเนินการกวาดล้างและจับกุมผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็ว 74.80% อันดับ 2 ตรวจสอบแหล่งที่มาของทรัพย์สินต่างๆที่ยึดมาได้ มีการดำเนินการอย่างโปร่งใส  65.04% อันดับ 3 ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีนี้ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบัง 64.23% อันดับ 4 ตัดสินด้วยความยุติธรรม มีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความผิดของแต่ละคนที่ควรได้รับ 60.16%

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องมีการปฏิรูปตำรวจ อันดับ 1 ถึงเวลาแล้ว  95.53%เพราะ จะได้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ภาพลักษณ์จะได้ดีขึ้น ประชาชนไม่ถูกข่มเหงเอาเปรียบ สังคมจะได้น่าอยู่ ตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชน เป็นผู้รักษากฎหมาย ไม่ควรกระทำผิดเสียเอง ตำรวจที่ดีจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ  4.47%เพราะ ยังไม่เห็นข้อดีข้อเสียของการปฏิรูป ไม่รู้ว่าปฏิรูปแล้วจะดีขึ้นจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใคร ฯลฯ

เมื่อถามถึงบทเรียนที่ได้ จากกรณีที่เกิดขึ้น คือ อันดับ 1 การทุจริตคอรัปชั่นในแวดวงราชการไทยยังมีอยู่มากและรุนแรงมากขึ้น  78.46% อันดับ 2 ทุกอาชีพมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา กล้าที่จะเปิดเผย ร้องเรียน  67.89% อันดับ 3 ควรเร่งปฏิรูปวงการตำรวจ เพื่อเรียกความศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมา  63.01% อันดับ 4 คนยังมีความลุ่มหลงในอำนาจ บารมี และผลประโยชน์ ไม่รู้จักพอ 62.20%