ม.มหิดลจัดแสดงงานวิจัยประจำปี57

วันที่ 20 พ.ย. 2557 เวลา 09:05 น.
ม.มหิดลจัดแสดงงานวิจัยประจำปี57
ม.มหิดลจัดงาน MU Research Expo 2014 แสดงผลงานด้านการวิจัยประจำปี57ระหว่าง1-2ธ.ค.นี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ MU Research Expo 2014 ภายใต้หัวข้อ “MU LOOKS TO THE FUTURE” ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม57  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ

"ผลกระทบของการศึกษาระดับจีโนมต่อเวชปฏิบัติ (The impact of genome-wide association study on clinical medicine: future perspective) " โดย Prof.Michiaki Kubo จาก RIKEN Center Integrative Medical Sciences ประเทศญี่ปุ่น คือการใช้ whole genome sequencing ในเวชปฏิบัติ ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

"การวิจัยเรื่องแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นในศตวรรษที่ผ่านมาและที่เรียนรู้ต่อไปในอนาคต (Earthquake research in Japan for the past century, and  what we can learn for the future)" โดย Prof. Naoshi HIRATA  จาก Earthquake Research Institute ประเทศญี่ปุ่น เป็นเรื่องแผ่นดินไหวและการทำนายการเกิดแผ่นดินไหว เราจะได้ทราบกันว่า เราจะสามารถทำนายการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย คล้ายกับที่เคยเกิดที่เชียงรายในปีนี้ได้หรือไม่  "ภัยคุกคามระดับโลกของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ (The Emerging Threats of Infectious Diseases in Global Health)"  โดย Prof.George Fu Gao จาก  Chinese Academy of Sciences session นี้จะเป็นเรื่องโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Ebola ซึ่งจีนได้ส่งทีมไป Sierra Leone และ Prof. Gao ก็อยู่ในทีมที่ได้ทำงานอยู่ในพื้นที่นานนับเดือน

" ชีวิตและการวิจัยด้านโปรตีน (A Life of Protein Research and Networking)"โดย ศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ ท่านจะได้เล่าถึงความก้าวหน้าของงานทางด้านโปรตีน ซึ่งท่านเชี่ยวชาญและได้ทำมาเป็นเวลานาน

 ผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.mahidol.ac.th/researchexpo2014