เครือข่ายเด็กฯ ขอสนช.เร่งดันกม.กองทุนพัฒนาสื่อสีขาว

วันที่ 11 พ.ย. 2557 เวลา 13:20 น.
เครือข่ายเด็กฯ ขอสนช.เร่งดันกม.กองทุนพัฒนาสื่อสีขาว
เครือข่ายเด็กฯ ขอสนช.เร่งผลักดันกม.กองทุนพัฒนาสื่อฯ หวังแก้ปัญหาเด็กระยะยาว

นายเชษฐา มั่นคง ผู้ประสานงานสื่อเด็กเปลี่ยนโลก นำกลุ่มนักเรียน นักศึกษา จากเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา และละครหุ่นเชิด สื่อพื้นฐาน เข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกต่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ (สนช.) คนที่ 1 เพื่อขอให้มีการผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้เป็นเครื่องมือผลิตสื่อสร้างสรรค์เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ เนื่องจาก สื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ เยาวชนกว่า 23ล้านคนใช้ชีวิตอยู่กับสื่อไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมง แต่กลับมีพื้นที่สื่อดีของเด็กและเยาวชนกลับมีแนวโน้มลดลงอย่างน่าตกใจ

ทั้งนี้ ทางเครือข่ายฯยังแสดงจุดยืน 3 ข้อ ดังนี้ 1.ขอให้สนช.ให้ความสำคัญกับปัญหาสื่อที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างกลไกให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงสื่อที่มีคุณภาพ 2.ขอให้ สมาชิก สนช. รวมถึงตัวแทนภาคประชาชนที่มีความรู้เข้าใจปัญหาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็น คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวด้วย และ 3.ขอให้ร่างพ.ร.บ.ฯดังกล่าวคงความเป็นอิสระของกองทุนไว้ ไม่ให้ตกภายใต้การครอบงำของระบบราชการ สามารถตรวจสอบได้ และ มีกลไกที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ด้าน นายสุรชัย กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ สนช.หรือ วิป สนช.ในวันนี้ เพื่อพิจารณานำบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สนช.ต่อไป ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวันที่ 12 พ.ย.นี้