ชงบัญชีดำผู้ค้ายาเสพติดเป็นคดีพิเศษ

วันที่ 01 พ.ย. 2557 เวลา 19:19 น.
ชงบัญชีดำผู้ค้ายาเสพติดเป็นคดีพิเศษ
รักษาการปลัดยุติธรรมชงบัญชีดำผู้ค้ายาเสพติดเป็นคดีพิเศษ สั่งป.ป.ส.สแกนชื่อบุคคลสกัดเข้าสู่การเมือง 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่กระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรม เปิดเผย หลังประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่า ได้มอบหมายให้กลุ่มภารกิจทุกด้าน ต้องรายงานให้เห็นผลงานอย่างเป็นรูปธรรม การทำงานต้องเป็นลักษณะภาพรวมของกรมไม่แยกกันทำงาน เช่น คดียาเสพติดเป็นหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) แต่บางคดีเป็นผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ มีผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้อง หรือ มีการทำเป็นขบวนการข้ามชาติ ซึ่งคดียาเสพติดยังไม่อยู่ในบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ แต่หลังจากนี้ หากการสืบสวนข้อมูล พบผู้เกี่ยวข้องรายสำคัญ ให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ(กคพ.)รับเป็นคดีพิเศษได้ด้วย

สำหรับการทำบัญชีดำผู้ค้ายาเสพติด เพื่อป้องกันการเข้าสู่เส้นทางการเมือง ที่ผ่านมาก่อนจะมีการแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่งต้องมีการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ป.ป.ส. ก็เคยมีการจัดทำบัญชีดำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นจะมีการตรวจสอบว่าระบบบัญชีดำหายไปตอนไหนต้องนำกลับมาใช้ เพราะในการแต่งตั้งต่าง ๆ ต้องมีข้อมูลเหล่านี้ไว้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกหากพบว่าบุคคลใดมีชื่อถูกขึ้นบัญชีดำเกี่ยวข้องกับการยาเสพติดก็จะไม่ผ่านการคัดเลือกให้ไปรับตำแหน่ง.