สอช.-คทช.เสนอรัฐเร่งแก้ปัญหาที่อาศัย-ทำกิน

วันที่ 31 ต.ค. 2557 เวลา 12:15 น.
สอช.-คทช.เสนอรัฐเร่งแก้ปัญหาที่อาศัย-ทำกิน
สอช.-คทช.รณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลกเร่งขยายผลแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-ที่ดินทำกินคลุมทั่วประเทศ นางอร่ามศรี จันทร์ศรีสุข ผู้แทนสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) จัดสัมมนาระดมความเห็นเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายรัฐเนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ปี 2557 โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินทั้งในเมือง และชนบทผ่านโครงการสำคัญของรัฐ  คือ  โครงการบ้านมั่นคงซึ่งปัจจุบันแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในเมืองได้  72 จังหวัด 320 เมือง/เขต 930 โครงการ 1,805 ชุมชน  96,882 ครัวเรือน  และโครงการบ้านมั่นคงชนบทซึ่งดำเนินการใน 76 จังหวัด 237 อำเภอ  1,500  ตำบล  2,434หมู่บ้าน  64,000 ครัวเรือน  โดยมีพื้นที่ดำเนินการเข้มข้น 200ตำบล และมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการจัดการที่ดินแนวใหม่ที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมกันจัดการ

นายสมบูรณ์ สิงกิ่ง ผู้แทนเครือข่ายคปท. กล่าวว่า  ภาคประชาชนคาดหวังขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งเมืองและชนบททั่วประเทศ โดยเป็นการร่วมมือของทั้งภาครัฐ และสมาชิกชุมชน