แห่ผ้าแดงห่มภูเขาทอง

วันที่ 30 ต.ค. 2557 เวลา 14:55 น.