ผลตรวจชายต่างชาติมาจากคองโกไม่พบอีโบลา

วันที่ 29 ต.ค. 2557 เวลา 15:13 น.
ผลตรวจชายต่างชาติมาจากคองโกไม่พบอีโบลา
สธ.เผยผลตรวจชายต่างชาติที่มาจากคองโกไม่พบติดเชื้ออีโบลา ด้าน รัชตะลงนามประกาศเมืองในคองโกเป็นเมืองที่มีโรคระบาดเพิ่ม

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของชายชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาจากประเทศคองโก และมีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลา ที่จ.ตราด ไม่พบเชื้ออีโบลา ผลการตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสอีโบลา ขณะเดียวกัน ก็ไม่พบเชื้อมาเลเรีย และไข้เลือดออกเช่นเดียวกัน โดยอาการล่าสุดของผู้ป่วยดีขึ้น ไม่มีไข้ ถ่ายอุจจาระน้อยลง อย่างไรก็ตาม ได้วางแผนตรวจซ้ำอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 31 ต.ค.นี้ พร้อมกับยืนยันว่า ผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศคองโกก็จริง แต่ห่างจากจังหวัดอีเควเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดถึง 400 กิโลเมตร

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มาตรการการเฝ้าระวังขณะนี้ ถือว่าสามารถทำงานตรวจจับอีโบลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามผู้ที่เดินทางจากทุกพื้นที่ที่เป็นเขตติดโรค โดยสธ. กรุงเทพมหานคร และ ในภูมิภาค มีการประสานงานอย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้ ยอดการตรวจสะสมตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. เป็นต้นมา รวมทั้งหมด 2,545 คน ส่วนใหญ่มาจากไนจีเรีย 1,285 คน รองลงมาคือกินี 789 คน คองโก 163 คน โดย 97% เดินทางมาโดยเครื่องบิน ที่เหลือมาโดยเรือและรถยนต์

ขณะที่ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน ได้ลงนามในประกาศสธ. เรื่องประเทศหรือเมืองที่เป็นเขตโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับที่ 2 เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศให้เมืองอีเควเตอร์ ประเทศคองโก เป็นประเทศหรือเมืองที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มเติม