เด้งฟ้าผ่า!ผอ.องค์การเภสัชฯ

วันที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา 21:07 น.
เด้งฟ้าผ่า!ผอ.องค์การเภสัชฯ
บอร์ดองค์การเภสัชกรรมสั่งปลด "นพ.สุวัช" พ้นตำแหน่งผู้อำนวยการ

ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ดอภ.) เมื่อวันที่ 26 ต.ค. มีวาระการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา ผู้อำนวยการ อภ. โดยใช้เวลานานกว่า 5 ชั่วโมง และ บอร์ดได้เชิญ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เข้าประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงด้วย ก่อนจะมีมติเลิกจ้าง นพ.สุวัช

มีรายงานว่า สำหรับเหตุผลการเลิกจ้าง เนื่องจาก นพ.สุวัช ไม่ผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการสอบสวนปัญหาภายในอภ. โดย บอร์ด อภ.ได้จ่ายชดเชย 6 เดือน และจะแจ้งให้ นพ.สุวัช ทราบล่วงหน้า เป็นเวลา 30 วัน เพื่อแก้ปัญหาการฟ้องร้อง อย่างไรก็ตาม พล.ท.ศุภกร สงวนชาติศรไกร ประธานบอร์ดอภ. และรองเสนาธิการทหารบก ปฏิเสธที่จะให้รายละเอียด

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุมบอร์ดอภ. ตัวแทน 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ ประกอบด้วย ชมรมแพทย์ชนบท ชมรมเภสัชชนบท กลุ่มศึกษาปัญหายา กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา และมูลนิธิเภสัชชนบท ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.ท.ศุภกร เพื่อทวงถามความคืบหน้าภายหลัง นพ.สุวัช รับปากที่จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องการผลิตยาที่ยังขาดแคลน อาทิ ยาต้านไวรัสเอดส์ ยาละลายลิ่มเลือด และเร่งเปิดโรงงานผลิตยาที่รังสิต รวมถึงทวงถามความคืบหน้าการสอบสวนปัญหาการจัดตั้งศูนย์ล้างไต ที่จ.มหาสารคาม หลังอภ.เช่าพื้นที่โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล และได้จ้างผู้อำนวยการโรงพยาบาล มาเป็นที่ปรึกษาโครงการ อีกด้วย

นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ กล่าวก่อนบอร์ด อภ.มีมติว่า หาก นพ.สุวัช ไม่ผ่านการประเมินก็ไม่ควรยืดระยะเวลาหรือให้โอกาส เพราะจะเสียหายมากขึ้น

ทั้งนี้ นพ.สุวัช ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอภ. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว ภายหลังบอร์ดในยุครัฐบาลพรรคเพื่อไทย ปลด นพ.วิทิต อรรถเวชกุล อดีตผู้อำนวยการอภ. ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ นพ.สุวัช มีความใกล้ชิดกับ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. โดยเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เช่นเดียวกัน

บทความแนะนำ