สธ.จ่อมอบทีมหมอประจำครอบครัวเป็นของขวัญปีใหม่

  • วันที่ 20 ต.ค. 2557 เวลา 14:25 น.

สธ.จ่อมอบทีมหมอประจำครอบครัวเป็นของขวัญปีใหม่

รัชตะแจงยิบนโยบายสาธารณสุข เตรียมจัดทีมแพทย์ประกบทุกครัวเรือน-จัดศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิงทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานในการมอบนโยบายให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ รวมถึง ตัวแทนหน่วยงานองค์กรอิสระสังกัดสธ. โดย ศ.นพ.รัชตะ เปิดเผยว่า ของขวัญที่สธ. จะมอบให้คนไทย ในช่วงปีใหม่ 2558 ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แก่ การจัด “ทีมแพทย์ประจำครอบครัว” เพื่อดูประชาชนทุกครัวเรือนในชนบท โดยจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงดูแลถึงบ้าน และจะสามารถประสานการส่งต่อผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลปลายทางได้ โดยแต่ละทีม จะมีเจ้าหน้าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ พยาบาล  เป็นผู้ดูแล และมีแพทย์จากโรงพยาบาลชุมชน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะสามารถเริ่มได้ทันทีทุกพื้นที่ ในวันที่ 1 ม.ค. 2558

ส่วนในพื้นที่เมือง จะมอบหมายให้ฝ่ายเวชกรรมสังคม ของโรงพยาบาลในเขตเมือง ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงคลินิกเอกชน จัดรูปแบบบริการปฐมภูมิเพื่อให้ครอบคลุมทุกครอบครัว ของประชากรเขตเมืองให้มากที่สุด รวมถึงจะเน้นระบบการส่งต่อระหว่างหน่วยบริการของรัฐ และหน่วยบริการของเอกชน ให้มีประสิทธิภาพ โดยจากการหารือกับทุกฝ่าย ขณะนี้ มีความพร้อมในการเดินหน้านโยบายเต็มที่

รมว.สธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ จะเร่งรัดระบบสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุ โดยจะมีการคัดกรอง-ประเมิน ผู้ป่วยในภาวะพึ่งพิง (Palliative Care) และผู้ป่วยระยะสุดท้าย รวมถึงตั้งเจ้าหน้าที่สำหรับบริหารจัดการดูแลสุขภาพ และรักษาพยาบาล ประจำตัวผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศ โดยจะเริ่มนำร่อง 20 จังหวัด ภายในเดือน ธ.ค.นี้ และจะสามารถบริหารจัดการได้ทั่วประเทศ ในเดือน เม.ย. 2558 ขณะเดียวกัน จะมีหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะพึ่งพิง ภายในโรงพยาบาลสังกัดกรม โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยมีพยาบาลเชี่ยวชาญประจำอย่างน้อย 1 คนทำงานเต็มเวลา ภายในเดือน ธ.ค.นี้ และจะขยายไปยังโรงพยาบาลชุมชน 300 แห่ง ในเดือน ก.ย. 2558 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ตามนโยบายรัฐบาลเช่นเดียวกัน

ส่วนนโยบายอื่นๆ ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า จะเร่งรัดให้คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสถานะและสิทธิ์ รวมถึงประชากรต่างด้าว เข้าถึงบริการมากขึ้น นอกจากนี้ จะเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกัน จะสนับสนุนบริการแพทย์แผนไทย และสมุนไพร และจะเร่งพัฒนาคุณภาพบริการอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ จะผลักดัน พ.ร.บ.เยียวยาผู้ประสบภัยจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ... ตามที่เครือข่ายผู้ป่วยเรียกร้องมาก่อนหน้านี้ เป็นเวลาหลายปีอีกด้วย

ขณะที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. กล่าวว่า ภารกิจสำคัญ ที่จะผลักดันตามนโยบายของ คสช. ได้แก่ การสร้างระบบธรรมาภิบาล ภายในสธ. ให้เป็นกระทรวงที่ปลอดคอร์รัปชัน ตามที่เคยได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า ชาวสธ.ไม่เอารัฐบาลโกงประชาชน โดยได้สร้างระเบียบข้อบังคับด้านจริยธรรมขึ้นใหม่ เพื่อสร้างระบบจัดซื้อจัดจ้าง ที่รัดกุม ปิดช่องไม่ให้เกิดการทุจริต ขณะเดียวกัน จะเดินหน้าระบบเขตบริการสุขภาพต่อไป เนื่องจากที่ผ่านมา ได้ผลเป็นอย่างดี สามารถกระจายอำนาจให้แต่ละเขตบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวอื่นๆ