จุฬาฯครองมหาวิทยาลัยอันดับ1ของไทย

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 20:56 น.
สถาบันจัดอันดับ คิวเอส เวิร์ลยูนิเวอร์ซิตี้แรงกิ้ง ให้ จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1ของไทยและเป็นอันดับ 48 ในเอเชีย

สถาบันจัดอันดับ คิวเอส เวิร์ลยูนิเวอร์ซิตี้แรงกิ้ง จัดอันดับให้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย เช่นเดียวกับปี 2556 โดยจัดให้เป็นอันดับ 48 ของเอเชีย และอันดับ 243 ของโลก

ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ในอันดับ 257 ทั้งนี้อันดับดังกล่าวพิจารณาจากตัวชี้วัด 6 ด้าน ได้แก่ ชื่อเสียงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ทัศนคติของผู้จ้างงานบัณฑิต สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา สัดส่วนจำนวนการอ้างอิงต่อผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาต่อจำนวนอาจารย์ สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่างชาติ และสัดส่วนนักศึกษาต่อชาติ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไทยอีก 1 แห่งที่ติดอยู่ใน 300 อันดับแรก ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งอยู่ในอันดับ 257 สำหรับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในอันดับ 1-4 ได้แก่ Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Cambridge, Imperial College London, Harvard University, University of Oxford ตามลำดับ