รัฐอัดสารพัดยาปั๊มชีวิตเอกชน

วันที่ 01 มิ.ย. 2553 เวลา 12:22 น.
กอร์ปศักดิ์ เร่งหาสารพัดมาตรการช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากม็อบ ทั้งขอพื้นที่ฟรีปล่อยเงินกู้รายละ 1 ล้าน ฯลฯ 

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม กล่าวภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ได้อนุมัติสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ วงเงิน 1 ล้านบาท ไปแล้ว 2,265 ราย เป็นเงินกว่า 1,450 ล้านบาท จากผู้ประกอบการทั้งหมด 4,799 ราย โดยเชื่อมั่นว่าสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 1-2 วันนี้
         
อย่างไรก็ตาม ยังได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อย่างเต็มที่
         
นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทประกันให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมและห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่การชุมนุมย่านราชประสงค์ที่ได้รับความเสียหายไม่เกิน 5 ล้านบาท เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ซึ่งบริษัทประกันรายใดให้ความช่วยเหลือรัฐบาลจะช่วยเรื่องสภาพคล่องทั้งด้านกฎหมายและภาษีอื่นๆ