น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เหลือแค่4%

  • วันที่ 24 ส.ค. 2557 เวลา 21:50 น.

น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เหลือแค่4%

กรมชลประทานเตือนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดหลังน้ำจาก 2 เขื่อนหลักเหลือเพียง 4%ของความจุ เหตุปริมาณฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศขณะนี้ขอเตือนให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ ที่ใช้น้ำจาก 2 เขื่อนหลักคือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ เนื่องจากปริมาณฝนทั่วประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติทำให้ปริมาณน้ำใน 2 อ่างขณะนี้เหลือน้ำใช้การได้เพียง 4 % ของความจุเขื่อนโดย ณ วันที่ 20 ส.ค. เขื่อนภูมิพลเหลือน้ำใช้การได้ประมาณ 500 ล้านลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) หรือประมาณ 4% ของความจุ เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำใช้การได้ 980 ล้านลบ.ม.หรือ 4% ของความจุอ่าง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค.

กรมชลฯได้หารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในการลดการระบายน้ำจากสองเขื่อนลงโดยเขื่อนภูมิพลจะระบายน้ำวันจากวันละ 6ล้านเหลือ5 ล้านและเขื่อนสิริกิติ์จะระบายละดลจาก5 ล้านเหลือ 4ล้าน ซึ่งเป็นประมาณน้ำที่น้อยที่สุดของการระบายน้ำเพื่อรักษาปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มากที่สุดเพื่อสำรองไว้ใช้ในปลูกพืชฤดูแล้ง 1 พ.ย. -30 เม.ย. ของปีถัดไป

ทั้งนี้กรมชลฯคาดว่าหลังสิ้นฤดูฝน 1 พ.ย. 2557 จะมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 2 อ่างใหญ่ประมาณ 4,700-4,800 ล้านลบ.ม. และมีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 3 พันล้านลบ.ม. จะกันไว้ใช้สำหรับการปลูกพืชฤดูแล้ง 6 เดือนและสิ้นฤดูแล้งคาดว่าจะเหลือปริมาณน้ำใช้งาน ประมาณ 1,800 ล้านลบ.ม. ในปี2558 โดยหากไม่พอจะผันน้ำจากฝั่งตะวันตกมาช่วยไล่น้ำเค็มรักษาระบบนิเวศประมาณ 1 ล้านลบ.ม.

สำหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ยังน่าเป็นห่วงโดยคาดว่าจะมีปริมาณน้ำในระดับต่ำอาจจะกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าได้ ส่วนภาคตะวันออก อ่างเก็บน้ำดอกกราย อ่างฯหนองปลาไหล และอ่างฯคลองใหญ่ อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยปริมาณน้ำเมื่อวันที่ 19 ส.คซ 2557 รวมกันเพียง 87.23 ล้าน ลบ.ม. เท่านั้น หรือคิดเป็น 32 % ของความจุ ทั้งหมด 275.25 ล้านลบ.ม. คาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝน จะมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทั้ง 3 แห่งรวมกันที่นำมาใช้ได้ 139 ล้านลบ.ม. ซึ่งจะไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำในฤดูแล้งในพื้นที่ ที่มีความต้องการประมาณ 181 ล้านลบ.ม. ดังนั้น ทำการผันน้ำจากอ่างฯประแสร์ซึ่งเป็นอ่างฯหลัก โดยใช้ระบบท่อ และปล่อยลงคลองน้ำแดงซึ่งเป็นคลองธรรมชาติ ก่อนจะไหลลงอ่างฯคลองใหญ่ และจะผันต่อไปยังอ่างฯหนองปลาไหลโดยใช้ระบบแรงโน้มถ่วงของโลก วันละ 200,000-250,000 ลบ.ม. โดยได้เริ่มผันน้ำตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ