อดีตผู้พิพากษาชี้ใช้มือถือขณะรถจอดนิ่งไม่ผิด

วันที่ 10 ส.ค. 2557 เวลา 22:01 น.
อดีตผู้พิพากษาชี้ใช้มือถือขณะรถจอดนิ่งไม่ผิด
"ชูชาติ ศรีแสง" อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ยกข้อกฎหมายชี้การใช้โทรศัพท์มือถือขณะรถจอดอยู่เฉยๆไม่ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. นาย ชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chuchart Srisaeng ถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันจับกุมผู้ขับขี่รถที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยระบุว่า

การที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีนโยบาย จับจริง จอมแชต คือการจับกุมผู้ขับขี่รถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเร่ืองที่ดีเพราะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ขับขี่รถและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนทุกคน รวมทั้งจะฝึกให้ผู้ขับขี่รถมีวินัยในการขับขี่รถและปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ซึ่งจะช่วยให้การจราจรลดการติดขัดลงได้มาก

ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่คงเห็นด้วย อย่างไรก็ดี การปฏิบัติงานหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องเป็นตามบทบัญญัติของกฎหมาย

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือ

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ ฯลฯ (28) “ผู้ขับขี่” หมายความว่า ผู้ขับรถ

มาตรา 43 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ

ฯลฯ

(9) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น

มาตรา 157 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 43 (9) ฯลฯ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400 บาทถึง 1,000 บาท

เนื่องจาก พ.ร.บ.จราจรทางบก ไม่ได้ให้คำนิยาม คำว่า ขับ และ ขับขี่ ไว้ จึงต้องดูความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554

คำว่า ขับ หมายความว่า บังคับให้ไป, บังคับให้เคลื่อนไป เช่น ขับรถ ขับเรือ

คำว่า ขับขี่ หมายความว่า สามารถบังคับเครื่องยนต์ให้ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปได้

เมื่อดูบทบัญญัติของกฎหมายและพจนานุกรมแล้ว ก็สรุปได้ดังนี้

ห้ามไม่ให้ผู้ที่กำลังขับขี่รถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น

การขับขี่รถก็คือการบังคับเครื่องยนต์ให้ยานพาหนะ คือ รถเคลื่อนที่ไป

ถ้ารถไม่เคลื่อนที่คือจอดอยู่เฉยๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ เช่น รถเสีย จอดรอผู้ที่นัดกันไว้ จอดรอสัญญาณจราจร หรือการจราจรติดขัดจนต้องจอดอยู่กับที่ ย่อมไม่ใช่การขับขี่รถ

การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะจอดรถ จึงสามารถกระทำได้เพราะในขณะนั้นไม่ใช่การขับขี่รถ ย่อมไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ครับ

ที่มา : https://www.facebook.com/chuchart.srisaeng/posts/532421163550781?fref=nf