แฉเอกสารPRธุรกิจยักษ์จ่ายสื่อ-ลบกระทู้

วันที่ 14 ก.ค. 2557 เวลา 07:34 น.
แฉเอกสารPRธุรกิจยักษ์จ่ายสื่อ-ลบกระทู้
เว็บไซต์TCIJเผยเอกสารฝ่ายประชาสัมพันธ์ธุรกิจยักษ์ใหญ่ พบจัดงบพิเศษจ่ายสื่อ ตามแก้ข่าวเชิงลบ ล็อบบี้ลบกระทู้ออนไลน์

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. เว็บไซต์ TCIJ (http://tcijthai.com) ได้เผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าเป็นข้อมูลบันทึกจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศแห่งหนึ่งที่ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยTCIJ ระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวได้รับมาจากแหล่งข่าวที่ไม่สามารถเปิดเผยนาม

รายงานข่าวระบุว่าข้อมูลทั้งหมดมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายงานการทำงานในหน้าที่ การแก้ข่าว การติดตามลบกระทู้เชิงลบในเว็บไซต์ต่างๆ รวมถึงการเจรจากับกูเกิลเพื่อให้นำเนื้อหาที่ยังค้างในกูเกิลออก

นอกจากนี้ยังมีรายชื่อนักข่าวและตัวเลขการจ่ายเงินสื่อมวลชน 19 ราย ตลอดจนความเห็นต่อตัวนักข่าว รวมทั้งรายละเอียดกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักข่าว

"ข้อมูลภายในยังบันทึกรายการใช้จ่ายรายเดือนที่เรียกว่า “งบพิเศษเพื่อสนับสนุนสื่อมวลชน” ระบุชื่อจ่ายให้แก่สื่อมวลชนอาวุโส จำนวน 19 ราย ซึ่ง TCIJ ไม่แน่ใจว่างบพิเศษนี้ จริงๆแล้ว หมายถึงอะไรและอย่างไร เพียงแต่คาดการณ์ว่า อาจเป็นการจ่ายแบบให้เปล่า โดยมีสัญญาหรือข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ เพื่อให้สื่อที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้ พร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้แก่การแก้ข่าว การตีพิมพ์หรือการนำเสนอบทความ เพื่อตอบโต้แก้ต่าง หรือนำเสนอกิจกรรมเพื่อภาพลักษณ์ของบริษัท ทั้งนี้ TCIJ มีข้อสังเกตว่า รายชื่อที่ปรากฎเป็นสื่อมวลชนระดับอาวุโสที่มีสถานะเป็นผู้บริหารระดับกลางจนถึงระดับสูงขององค์กรสื่อ"รายงานของTCIJระบุ

TCIJรายงานด้วยว่าข้อมูลที่ได้รับมา ยังมีรายงานการเขียนบทความตอบโต้ประเด็นข่าวเชิงลบในสถานการณืต่างๆเช่น กรณีไข่แพง ราคาสุกรตกต่ำ โดยเอกสารระบุการจัดการด้วยวิธีใช้ชื่อนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ พื่อให้บทความมีความน่าเชื่อถือ มีการจ่ายค่าตอบแทนและการใช้นามแฝงให้เป็นเสมือนหนึ่งข้อเขียนของบุคคลภายนอก รวมไปถึงการจัดม็อบเกษตรกรปลอมเพื่อมาสนับสนุนบริษัท เมื่อมีเกษตรกรจริงมาประท้วงหน้าบริษัท

TCIJยังนำเอกสารการประชุมประจำสัปดาห์ด้านสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์ของบริษัทแห่งนี้มาเผยแพร่พร้อมระบุว่า เพื่อให้เห็นถึงวิธีคิดและวิธีการทำงานขององค์กรนี้อีกด้วย

ที่มา : http://tcijthai.com/tcijthainews/view.php?ids=4559

ตัวอย่างเอกสารที่ TCIJ นำมาเผยแพร่