ผ่าพิสูจน์ซากวาฬบรูด้า

วันที่ 01 ก.ค. 2557 เวลา 16:02 น.