สมาคมสื่อนัดถกท่าที26มิ.ย.หลังคสช.จับตาการเสนอข่าว

วันที่ 25 มิ.ย. 2557 เวลา 21:37 น.
สมาคมสื่อนัดถกท่าที26มิ.ย.หลังคสช.จับตาการเสนอข่าว
สมาคมนักข่าวฯนัดหารือท่าทีวันที่ 26 มิ.ย. หลังคสช.ตั้งคณะทำงานติดตามการเผยแพร่ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ และโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวถีงกรณี พล.ต.อ.อดุลย์​แสงสิงแก้ว รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ได้ตั้งคณะทำงานออกเป็น5 ฝ่าย เพื่อติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ว่า สมาคมนักข่าวฯ รู้สึกเป็นกังวลและไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งกับกับท่าทีดังกล่าว แม้จะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมีสิทธิในการติดตามการรายงานข่าวสารจากสื่อมวลชนก็ตาม แต่ถ้ามีแนวทางปฏิบัตที่ไม่ชัดเจน อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน กระทบ และเป็นอุปสรรคกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนได้ และขอเรียกร้องให้คณะทำงานดังกล่าวมีท่าทีที่ชัดเจนในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

ทั้งนี้สมาคมนักข่าวฯ รู้สึกไม่สบายใจต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง จากกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ทหารเดินทางไปที่กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นในเช้าวันที่25 มิ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมก้บแจ้งให้ทราบว่ากองทัพได้ทำหนังสือเวียนแจ้งมาไม่ให้เสนอข่าวการเคลื่อนไหวของนักการเมืองบางคน และขอให้กองบรรณาธิการไม่เสนอข่าวดังกล่าวอีกต่อไป โดยทหารบอกว่าจะเตือนไปทุกกองบรรณาธิการ เพื่อไม่ให้เสนอข่าวนี้อีกเช่นกัน ทั้งนี้กองบรรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวยัง ไม่เคยได้รับหนังสือเวียนแต่อย่างใด มีเพียงการโทรศัพท์เข้ามาเท่านั้น

นายมานพ กล่าวว่า สมาคมนักข่าวฯ ขอยืนยันในหลักสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนภายใต้กรอบจริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างหนักแน่น และขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทุกท่านได้ตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่ และใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นอย่างรับผิดชอบต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม

สมาคนักข่าวฯ จึงจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมในวันพฤหัสบดีที่26 มิ.ย. เวลา 09.30 น. เพื่อปรึกษาหารือกันว่าควรจะมีท่าทีต่อกรณีนี้อย่างไรต่อไป