ไทยผิดหวังสหรัฐลดระดับค้ามนุษย์

วันที่ 21 มิ.ย. 2557 เวลา 12:58 น.
ไทยผิดหวังสหรัฐลดระดับค้ามนุษย์
ปลัดกต.ชี้สหรัฐฯลดอันดับไทยไม่สอดคล้องความจริง เชื่อมาตรการคว่ำบาตรไม่กระทบเศรษฐกิจ ยันลงโทษไปกว่า 200 คดี

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แถลงถึงท่าทีของไทยหลังกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์2557 ที่ลดระดับไทยอยู่ในขั้น Tier3ว่า เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและผิดหวังที่รายงานของสหรัฐในปีนี้จัดอันดับให้ไทยอยู่ใน Tier3 ซึ่งไม่เห็นด้วยต่อการประเมินดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ในระดับนโยบายและถือปฏิบัติเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในทุกด้าน ทั้งการจับกุมดำเนินคดีและลงโทษผู้กระทำผิด การคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ การป้องกันปัญหา การขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานระหว่างส่วนราชการและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินคดีกว่า 400 คดี และมีผู้ถูกลงโทษกว่า 200 ราย

อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1เม.ย.2556-31มี.ค.2557 โดยพิจารณาเพียงเฉพาะสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศได้รายงานต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามการค้ามนุษย์และการจัดระเบียบแรงงาน ได้รับทราบแล้ว

นายสีหศักดิ์ กล่าวต่อว่า ไทยได้แลกเปลี่ยนหารือกับทางสหรัฐและเปิดโอกาสให้สหรัฐได้ตรวจสอบข้อมูลของไทยอยู่เป็นระยะ ข้อมูลที่ให้จึงผ่านหารือทำความเข้าใจกับฝ่ายสหรัฐแล้ว สะท้อนถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้ของไทย ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วยกับการประเมินของสหรัฐครั้งนี้ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการดำเนินการของฝ่ายไทย

นอกจากนี้ ยังไม่เห็นด้วยที่มีประเทศใดประเทศหนึ่งประเมินอยู่ฝ่ายเดียว โดยใช้มาตรฐานตัวเองเป็นหลัก สำหรับประเทศไทยได้เข้าเป็นอนุสัญญาหลายฉบับเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามการค้ามนุษย์ และปฏิบัติตามพันธกรณีของสหประชาชาติอย่างเคร่งครัด จึงเป็นสิ่งที่ย้ำให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยดำเนินการเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว

"ขอยืนยันว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยจะทำต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้นต่อไป โดยไม่ได้ทำเพื่อตอบสนองต่อการจัดอันดับของสหรัฐหรือมาตรการขององค์กรระหว่างประเทศหนึ่งใด หากแต่ประเทศไทยคงความยึดมั่นในคุณค่าของเมตตาธรรม และปกป้องช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์ สอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมตามที่ประชาคมระหว่างประเทศยึดถือ" นายสีหศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า เมื่อไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ Tier3 จะทำให้ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ทางสหรัฐสามารถขอยกเว้นการคว่ำบาตรต่อไทยได้ แต่ยืนยันว่ามาตรการที่สหรัฐจะมีต่อไปจะไม่เกี่ยวกับการระงับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการค้า เมื่อถามอีกว่ารายงานนี้จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของสินค้า 5 รายการของไทยไปยังสหรัฐหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ส่งผลกระทบ แต่เข้าใจว่าเป็นการส่งสัญญาณในการนำเข้าสินค้าของสหรัฐ และการลดระดับลงมานั้นมีผลต่อสินค้าของไทยและการตัดสินใจของผู้บริโภคเท่านั้น

ส่วนกรณีที่รายงานอ้างถึงกระบวนการค้ามนุษย์ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ฝ่ายไทยให้ความสำคัญกับทุกปัญหาทั้งภาคอุตสาหกรรมการประมง แรงงาน และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ และดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตไปกว่า 30 คน หากจะยกกรณีหนึ่งคงไม่ถูกต้อง อยากให้ดูในภาพรวมในการดำเนินการ ปัญหาการคอร์รัปชันก็ไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว ซึ่งก็ขอให้สหรัฐได้พิจารณาว่ารายงานฉบับนี้ได้สะท้อนถึงความสัมพันธ์กับมิตรประเทศที่ยาวนานด้วยหรือไม่ ส่วนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศต่อจากนี้ ไม่ว่าจะมีทิปรีพอร์ต หรือไม่ไทยก็จะเดินหน้าจัดการต่อไป