ปนัดดาแนะงดขายบัตรการกุศลลดคอรัปชั่น

วันที่ 14 มิ.ย. 2557 เวลา 19:42 น.
ปนัดดาแนะงดขายบัตรการกุศลลดคอรัปชั่น
ม.ล.ปนัดดาแนะจังหวัดลดเรี่ยไรจี้ให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคขายบัตรงานกุศล ช่วยลดทุจริตคอรัปชั่น เมื่อวันที่14มิ.ย.57 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กล่าวว่า กรณีการให้ข้าราชการในส่วนภูมิภาครับภาระซื้อบัตรงานต่างๆ มองว่าการบังคับให้ทำบุญที่ไม่ใช่ธรรมชาติ การกระทำในหลายๆ จังหวัดควรได้มีการพิจารณาปรับปรุงทบทวนเสียใหม่ เพราะทำให้ข้าราชการซึ่งมีรายได้น้อยเดือดร้อนไม่พอเลี้ยงครอบครัว หน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดก็เดือดร้อนต้องเที่ยวไปขอร้องเอกชนบ้าง บริษัทรับเหมาก่อสร้างบ้าง นักการเมืองท้องถิ่นบ้าง ให้ช่วยรับภาระซื้อ ยังผลให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ มีปัญหาเกิดขึ้นตามมา

"การเรี่ยไรในบางจังหวัดมีบ่อยครั้งมาก หากมีการปรับปรุงแนวทางเสียใหม่ ลดลงให้ได้กิจกรรมทั้งหลายในเชิงของการเรี่ยไร จะทำให้ระบบราชการเกิดพัฒนาการที่ดีมีความโปร่งใส ปลอดจากการเอาเปรียบผู้คนและทุจริตคอร์รัปชั่นได้อีกทางหนึ่ง" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

 

บทความแนะนำ