คัดค้านตัดต้นไม้ “สวนเจ้าฟ้า”

วันที่ 17 พ.ค. 2557 เวลา 12:23 น.
คัดค้านตัดต้นไม้ “สวนเจ้าฟ้า”
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้วางแผนดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเจ้าฟ้า (ด้านหลังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล) ให้เชื่อมต่อไปยังอาคารมหิดลสิทธาคาร โดยจะเป็นการขุดล้อมต้นไม้เพื่อย้ายไปปลูกตำแหน่งอื่นให้เป็นแนวเส้นตรง ตามแนว Green Corridor ซึ่งหากมองจากศูนย์การเรียนรู้มหิดล จะสามารถมองทะลุไปยังอาคารมหิดลสิทธาคารได้ โครงการนี้มีความจำเป็นต้องขุดย้ายต้นไม้ในสวนเจ้าฟ้าออกไปกว่า 100 ต้น ทั้งต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ทางกลุ่ม “ทวงคืนสวนเจ้าฟ้า” ประกอบด้วยนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการดำเนินโครงการดังกล่าว มีมติไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ เนื่องจากสวนเจ้าฟ้ามีความสำคัญและมีคุณค่าทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่อยู่ของสรรพสัตว์ขนาดเล็กนานาชนิด การตัดต้นไม้จะทำลายระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิต ทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ กิจกรรมนันทนาการ ซึ่งนักศึกษาและศิษย์เก่าหลายคนมีความผูกพันและมีความทรงจำที่ดีกับสวนแห่งนี้

อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงยืนยันที่จะดำเนินโครงการนี้ ให้มหาวิทยาลัยเปิดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังเหตุผลและข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน รวมทั้งให้ประชาคมมหิดลร่วมตัดสินใจลงมติว่าสมควรที่จะดำเนินโครงการต่อไปหรือไม่

ที่มา : กลุ่มทวงคืนสวนเจ้าฟ้า