หนังสั้นเพื่อเยาวชนหญิง

วันที่ 10 พ.ค. 2557 เวลา 13:11 น.
หนังสั้นเพื่อเยาวชนหญิง
โดย...กันย์

เพราะการศึกษาช่วยแก้ปัญหาได้หลายสิ่ง โดยเฉพาะการสร้างโอกาสและแก้ปัญหาความยากจน บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนให้เด็กหญิงทั่วโลกเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม “Community Theater” จัดฉายภาพยนตร์สั้นชุด “Girl Rising” ที่สร้างจากชีวประวัติของเด็กสาว 9 คนจาก 9 ประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา โดยจัดฉายในชุมชนแออัด หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในเรื่องความสำคัญของการศึกษา ซึ่งจะปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

“ปัจจุบันปัญหาสังคมต่างๆ ที่เกิดจากการที่เยาวชนไม่เข้าถึงด้านการศึกษามีมากมาย อาทิ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการค้ามนุษย์ ฯลฯ ในส่วนของประเทศไทยแม้ปัญหาเรื่องการเข้าถึงด้านการศึกษาอาจจะดูน้อยกว่าประเทศอื่นๆ แต่ก็ยังมีเด็กสาวอีกเป็นจำนวนมากที่ยังขาดสิทธิในการเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปจนถึงอุดมศึกษา โดยเฉพาะเด็กไร้สัญชาติเนื่องจากไม่มีบัตรประชาชน องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทยจึงร่วมกับบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “Community Theater” ด้วยการจัดฉายภาพยนต์สั้นชุด “Girl Rising” เพื่อรณรงค์ให้เด็กหญิงทั่วโลกเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักคือกลุ่มเยาวชนในชุมชนแออัด ที่มีสภาพแวดล้อมและปัญหาความยากจนที่ส่งผลให้เยาวชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสด้านการศึกษาและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งนอกจากเด็กในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายจะได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้เพื่อเกิดความตระหนักในเรื่องการศึกษามากขึ้นแล้ว คาดว่าในครั้งหน้าจะได้ขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็กชาวเขาในพื้นที่เป้าหมายต่อไป” นางมหา คูบาร์รูเบีย ผู้อำนวยการองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าว

 

นอกจากภาพยนตร์สั้นชุด “Girl Rising” จะนำมาจากชีวประวัติของเด็กสาว 9 คนจาก 9 ประเทศกับโอกาสทางการศึกษาที่ยังไม่สามารถเข้าถึง ยังนำเสนอเรื่อราวน่าสนใจของปัญหาของเด็กสาวจากประเทศอื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับการแต่งงานในวัยเด็ก ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และมีอัตราการตายของเด็กทารกและแม่ค่อนข้างสูงเกือบ 60% อีกทั้งประเด็นปัญหาด้านแรงงานเด็กที่ไปเป็นทาสทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ

ภาพยนตร์ชุดนี้ได้เริ่มฉายกว่าร้อยแห่งในรัฐนิวยอร์กและลอสแองเจลิสให้กับประชาชนทั่วไป และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชน และได้ถูกนำฉายต่อในแถบเอเชีย คือประเทศมาเลเซีย กว่าหนึ่งหมื่นคนได้ชมสารคดีชุดนี้ และประเทศไทยเป็นประเทศที่สามในการนำเสนอฉายที่โรงภาพยนตร์สยามพารากอน ผู้สนใจสามารถชมตัวอย่างภาพยนต์สั้นชุด “Girl Rising” ได้ทางเว็บไซต์ http://10x10act.org/10x10thefilm/

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยยังมีผลวิจัยที่น่าสนใจในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาในกลุ่มเด็กหญิงชายในพื้นที่ทุรกันดารใน จ.เชียงราย โดยทำการวิจัยใน 4 โรงเรียนจากเด็กนักเรียนกว่า 500 คน พบว่า ปัญหาหลักใหญ่คือแนวโน้มของเด็กไร้สัญชาติมีสูงมากขึ้น และทำให้มีปัญหาในการออกนอกพื้นที่เพื่อหางานทำ หรือขอทุนเรียนหนังสือต่อในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งครอบครัวยากจน ทำให้ต้องหันไปหางานทำที่ไม่ต้องมีบัตรประชาชนได้ เช่น ร้านคาราโอเกะ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อในการตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ หรือไปทำงานในไร่สวน แต่ได้ค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงมาตรฐาน คือรายได้ต่อวันตกอยู่ที่ประมาณ 100-120 บาท ทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ เกิดปัญหาสังคมในภายหลังได้ โดยจำนวนของคนไร้สัญชาติในประเทศไทยโดยประมาณนั้นมีสูงกว่า 5 แสนคน 2 ใน 3 จำนวนเป็นเด็กหญิงชาย ทำให้ปัญหาเรื่องคนไร้สัญชาติยังคงต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่

 

ณัฐชัย ไทยแปลก เลขาธิการชุมชนนครหลวง กล่าวว่า ทางชุมชนฯ ในชุมชนมีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น กลุ่มเด็กเปราะบาง กลุ่มเด็กหญิงที่ไม่ได้เรียนและยังเป็นคุณแม่วัยใส ปัญหาของชุมชนคือเมื่อเด็กจบชั้น ม.3 ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เรียนต่อ ที่อาจมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น สอบตก ติดเกม นอนดึกตื่นสายทำให้เรียนไม่ทันเพื่อน จึงไม่อยากไปเรียน ฯลฯ โดยจำนวนเด็กที่ไม่ได้เรียนในชุมชนขณะนี้มีประมาณ 20% ส่วนใหญ่มาจากพ่อแม่แยกทางกัน ติดยาเสพติด ตามเพื่อน และมีค่านิยมผิดๆ ว่า ถ้าหาเงินได้ มีรายได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องเรียน เป็นต้น ในชุมชนจึงมีเด็กจบ ม.3 แล้วไปทำงานเป็นพนักงานส่งเอกสารจำนวนมาก ซึ่งการนำภาพยนต์สั้นชุด “Girl Rising” ชุดที่เป็นเรื่องราวของคนที่อยากเรียนแต่ไม่ได้เรียน และความลำบากของการไม่รู้หนังสือมาฉายให้เด็กกลุ่มนี้ดู จะมีประโยชน์ต่อเด็กโดยตรงเพราะจะทำให้เด็กได้ตระหนักเรื่องความสำคัญของการศึกษามากขึ้น อยากให้โครงการนี้ได้เข้าถึงพื้นที่อื่นๆ ด้วย

ล็อกด.ช.ธณะทัศน์ สังขทัต ณ อยุธยา ชั้น ป.5 กล่าวว่า กิจกรรมนี้สนุกและมีประโยชน์มาก แม้หนังที่ฉายในวันนี้จะไม่ใช่หนังโรงแต่ก็ให้สาระและแง่คิดที่ดี ได้เห็นว่าชีวิตของเด็กผู้หญิงในประเทศต่างๆ ที่ขาดการศึกษาปกติจะมีชีวิตที่ลำบากมาก ซึ่งตนไม่อยากจะเป็นแบบนั้นและอยากให้ผู้หญิงทุกคนได้เรียนหนังสือ รู้สึกโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยเพราะมีชีวิตที่ดีกว่าและได้เรียนหนังสือ ฝันไว้ว่าโตขึ้นอยากเป็นตำรวจ จึงอยากเรียนให้ถึงระดับสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเชื่อว่าการศึกษาจะทำให้ชีวิตไม่ลำบากและทำให้ความฝันของเราเป็นจริงแน่นอน