ผศ.นิตยาถึงแก่กรรมญาติตั้งศพวัดพระศรี

วันที่ 19 เม.ย. 2557 เวลา 16:37 น.
ผศ.นิตยา กรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ อดีตกรรมการพิจารณารางวัลซีไรต์ถึงแก่กรรมด้วยวัย 76 ปี ญาติตั้งศพวัดพระศรีมหาธาตุ

เมื่อคืนวันที่ 18 เม.ย.ที่ผ่านมา ผศ.นิตยา มาศะวิสุทธิ์ กรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์80 ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคไตวาย ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ด้วยวัย 76 ปี โดยครอบครัวได้ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ ศาลา 4 วัดพระศรีมหาธาตุ ตั้งแต่วันที่ 19-24 เม.ย. เวลา 19.00น. และวันที่ 25 เม.ย. เวลา 18.30 น.

ทั้งนี้ผศ.นิตยา เป็นอดีตอาจารย์ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเวลส์ลีย์ สหรัฐอเมริกา จบปริญญาโททางด้านภาษาอังกฤษและวรรณคดีจากมหาวิทยาลัย มิชิแกน แอนนาเบอร์ สหรัฐอเมริกา

หลังจากสำเร็จการศึกษาได้กลับมาสอนภาษาไทยให้กับอาสาสมัครอเมริกันรุ่นแรกที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และเป็นอาจารย์สอยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีส่วนสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการเรียนการสอน วรรณคดีเปรียบเทียบทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ทำงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวรรณคดีเปรียบเทียบตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในประเทศไทย

มีผลงานทางวิชาการด้านภาษาและวรรณคดีเป็นจำนวนมาก ได้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา รางวัลวรรณกรรมซีไรต์หลายสมัย

ผศ.นิตยา ได้รับการยกย่องและยอมรับนับถือว่าเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำคัญคนหนึ่งในวงวิชาการด้านภาษาและวรรณคดี โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา นายอาณัติ อาภาภิรม รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ปัจจุบันผศ.นิตยาได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 และกรรมการกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ และกองทุนอายุมงคลโสณกุล