ขวางขบวนการตัดไม้พะยูง

วันที่ 12 เม.ย. 2557 เวลา 13:12 น.
ขวางขบวนการตัดไม้พะยูง
สถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยูงในประเทศไทยอยู่ในภาวะย่ำแย่ เพราะมีการลักลอบตัดอย่างเป็นขบวนการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เป็นที่น่าสังเกตว่าขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงเป็นขบวนการมากขึ้น โดยสถิติไม้พะยูงที่กรมอุทยานฯ ยึดได้ตั้งแต่ปี 254931 ม.ค. 2556 มีจำนวน 23,812 ท่อน มูลค่ากว่า 559 ล้านบาท คดีที่เกิดขึ้นมากที่สุดอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี 142 คดี ส่วนกรมศุลกากรเก็บรักษาไม้พะยูงตามท่าเรือและด่านศุลกากรทั่วประเทศทั้งหมด 115,489 ท่อน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กลุ่มรณรงค์สร้างเว็บไซต์เฟซบุ๊กชื่อ “หยุดขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง” ร่วมผลักดันให้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไข โดยขณะนี้ใกล้เป็นผลสำเร็จจากการที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เตรียมหามาตรการป้องกัน และพิจารณาหาทางให้ไม้พะยูงของไทยขึ้นสู่บัญชี 2 ของอนุสัญญาไซเตสเพื่อควบคุมการค้า

ที่มา : กลุ่มหยุดขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง