"ระพี สาคริก"เตือนไทยห่างไกลเกษตรไปไม่รอด

วันที่ 08 เม.ย. 2557 เวลา 21:33 น.
"ระพี สาคริก"เตือนไทยห่างไกลเกษตรไปไม่รอด
"ระพี สาคริก"ชี้ไทยสนแต่ทุนข้ามชาติเมินผลผลิตชาวบ้านเตือนก้าวไกลจากระบบเกษตร ประชาชนจะอยู่กันไม่รอด

ศาสตราจารย์ระพี สาคริก กล่าวตอนหนึ่งในงานระพีเสวนา ชุดการเรียนรู้เพื่อความเป็นไทย ครั้งที่ 7/7 ในประเด็น “การประกอบสังคม (Social Enterprise) ธุรกิจทิศทางใหม่ที่เอื้อสังคมแลการเรียนรู้” ว่า หลายปีมาแล้วที่ประเทศไทยจดจ่อกับทุนข้ามชาติแล้วเอาภาษีประชาชนไปลงทุนกับกำไรของคนบางกลุ่ม  โดยไม่มองการผลิตของชาวบ้าน หลายครั้งที่เราจึงเห็นความล้มเหลวของทุนใหญ่แล้วแปรรูปมาเป็นการรังแกชาวบ้านด้วยการขึ้นราคาสินค้า หรือบริการของตนเอง สุดท้ายคนที่ตายก็คือรากหญ้าที่ไม่มีทุนทรัพย์ ทั้งๆที่ภูมิปัญญาก็ไม่ด้อยไปจากชาติอื่น ทุกอย่างเกิดจากความโลภ  ดังนั้นระบบที่เราพึ่งรัฐบาลเป็นต้นไม้ใหญ่ กิจการเพื่อสังคมก็จะเล็กลงแคบลง ระบบอุปถัมภ์ถึงจะมีบ้างในรูปแบบ CSR แต่ก็ไม่สร้างสังคมที่ยั่งยืน

“จำนำข้าว คุณเห็นมั้ยว่าตอนนี้เขาเอาเงินไปทำอะไรกัน ผมไม่โทษใครนะ แต่กรณีประเทศไทยก้าวไกลจากระบบเกษตรเรื่อยๆ ด้วยการหนุนทุนใหญ่ เมื่อนั้นประชาชนก็อยู่ไม่ได้ การปกครองของรัฐบาลเป็นการปกครองสอนให้คนรับการช่วยเหลือจากคนอื่น ไม่ได้สอนให้คนยืนด้วยตนเอง ดังนั้นเมื่อเราทำอะไรผู้ปกครองอย่างรัฐบาลไม่ได้ เราต้องมาเลี้ยงดูต้นกล้าใหม่ของไทย ให้เขาเข้าใจระบบความเข้มแข็งของประเทศมากขึ้น ผมเชื่อมาตลอดว่า ไทยอยู่ไม่ได้หากไม่มีเกษตรกรรม หากเด็กไทยในชนบทได้เห็นบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่ ใช้ภูมิปัญญาถูกต้อง และมีคนนับถือ ตัวเขาเองก็จะนับถืออัตโนมัติ จะไม่มีใครขวนขวายทิ้งบ้านเกิดไปเมืองนอกแน่นอน ส่วนความมั่นคงระยะยาว คือ หากสอนให้เด็กสร้างกิจการเพื่อสังคมได้ คือ ยืนได้ด้วยตนเองแล้วแบ่งผลกำไรให้คนอื่น ประเทศจะมั่นคงขึ้น มีศักยภาพ ปัญหาการโกงก็ลดลง เพราะใครๆก็มีทุนใช้ชีวิต ” ศ.ระพี กล่าว