ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯสมเด็จวัดปากน้ำ

วันที่ 01 เม.ย. 2557 เวลา 19:38 น.
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตฯสมเด็จวัดปากน้ำ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมถวายปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษาแก่สมเด็จวัดปากน้ำ   

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันนี้ (1เม.ย.) ที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำภาษีเจริญ มีพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช โดยมี ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รักษาการรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผวจ.สระบุรี พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ พระสงฆ์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระมหาเถระที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอรพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในหลักสูตรการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ขณะที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จนได้ รับการถวายสมณศักดิ์ทางด้านต่างๆมากมาย รวมถึงปริญญาจากต่างประเทศ เช่น องค์กรสงฆ์จากประเทศอินเดียได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ด้วย

ทั้งนี้จากการที่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นพระมหาเถระที่ถึงพร้อมด้วยเมตตาธรรม และความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารการศึกษาของคณะสงฆ์ สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา แด่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ด้านสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มที่ทำประโยชน์แล้วมีคนเห็น การทำประโยชน์เพื่อสังคมเป็นเรื่องที่ดีทุกคนควรทำ นอกจากทำความดีเพื่อสังคมแล้ว ทุกคนควรทำความดีเพื่อชาติบ้านเมือง สิ่งสำคัญคนในชาติต้องมีความรักความสามัคคี ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข  

 

 

บทความแนะนำ