"ศรีสุข" ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง

วันที่ 11 มี.ค. 2557 เวลา 10:03 น.
"ศรีสุข" ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง
อดีตปลัดคมนาคม  "ศรีสุข จันทรางศุ" ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง วัย 70 ปี ตั้งศพวัดธาตุทอง

มีรายงานว่า นาย ศรีสุข จันทรางศุ  อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อค่ำวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมาหลังรักษาตัวจากอาการป่วยโรคมะเร็งมาระยะหนึ่ง โดยพิธีรดน้ำศพจะจัดขึ้นวันนี้ เวลา 16.00 น. ที่วัดธาตุทอง

สำหรับประวัติ นายศรีสุข เกิดวันที่ 14 มกราคม 2487 เคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมในปี 43 สมัยรัฐบาลทักษิณ และได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าราชการที่ทำงานเก่ง อีกทั้งยังเป็นอดีตประธานบอร์ดบริษัทท่าอากาศยานไทย และอดีตประธานบอร์ดบริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ แห่งใหม่ (บทม.) ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการก่อสร้าง และการบริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจนสำเร็จ และแม้เกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่นายศรีสุขยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง โดยเฉพาะในยุคนายโสภณ ซารัมย์ เป็น รมว.คมนาคม ได้แต่งตั้งนายศรีสุขเป็นประธานคณะทำงานฟื้นฟูพัฒนาโครงข่ายขนส่งทางอากาศ